عادت ماهیانه مردان

همه چیز از قاعدگی و عادت ماهیانه مردان


مردان هم عادت ماهیانه دارند و روزهایی را با افسردگی، عصبانیت و کاهش میل جنسی می گذرانند که همگی از علائم پریود مردانه است و علت اصلی آن کاهش تستوسترون می باشد.