برو به :
بی میلی جنسی مردان

زنان با بی میلی جنسی مردان چه کنند؟


بی میلی جنسی مردان گاهی ریشه در سردمزاجی و گاهی متاثر از علل دیگری است که زنان نادانسته و ناخواسته آن را انجام می دهند و رابطه زناشویی را با مشکل روبرو می کنند.
بلوغ

شناسایی ویژگی های بلوغ در نوجوانان


بلوغ می تواند در هر زمانی بین 10 تا 19 سالگی اتفاق افتد ، ولی متوسط سن بلوغ در دختران 11 سالگی است و پسران یک یا دو سال بعد از آن به سن بلوغ می رسند .
اشتباهات مخرب در روابط جنسی آقایان

اشتباهات مخرب در روابط جنسی آقایان


اشتباهات مخربی در رفتار جنسی آقایان وجود دارد که دانستن و حل این اشتباهات در رابطه جنسی، کمک می کند هم خود فرد، و هم همسر او از رابطه جنسی شان لذت بیشتری ببرند.
روابط جنسی

تست جالب سنجش روابط جنسی


روابط جنسی یک مسئله مهم در زندگی زناشویی است که به شما پیشنهاد میکنیم برای اگاهی بیشتر این تست را امتحان کنید.