نمناک سرگرمی

دیدنی ها

گرانترین جزایر جهان

گرانترین جزایر جهان کدامند؟! + تصاویر


بعضی از افراد ثروتمند برای داشتن زندگی خوب و آرام با خانواده شان تصمیم به خریدن یک جزیره می کنند. در ادامه این مطلب می توانید با گرانترین جزایر جهان و قیمت آن ها آشنا شوید.