برو به :
نمناک سرگرمی

دیدنی ها

شیر

توده مو داخل پاکت شیر! + عکس


شخصی در ظرف شیری که خریده بود، یک توده مو پیدا کرد که با انتشار تصاویری از این اتفاق عجیب و چندش آور از مسولین درخواست توضیح کرد.
مرده

ایستاده دفن کردن مرده ها! + تصاویر


افراد قبیله روت هر زمان که یکی از اعضای قبیله بمیرد، برای دور کردن ارواح خبیث اردوگاه خود را ترک می کنند، البته قبل از آن مرده خود را به صورت ایستاده دفن می کنند.