نمناک

دنیای مد

کیف و کفش
طریقه ست کردن کیف و کفش

در گذشته تنها حالت مجاز برای ست کردن کیف و کفش این بود که رنگشان مثل هم باشد؛ اگر هم کسی از این قاعده سرپیچی می کرد، به عنوان یک آدم بی سلیقه در نظر گرفته می شد.