نمناک جالب و خواندنی
مرد 10.000 ساله

مردها 10000 سال پیش چه شکلی بودن؟ + عکس


می توانید تصور کنید که چهره یک انسان غار نشین چه شکلی بوده است ؟ بازسازی صورت مرد 10.000 ساله که اسکلت او قرنی پیش از داخل یک غار کشف شد این سوال را پاسخ می دهد.