نمناک سرگرمی

گوناگون

مکان های ترسناک جهان

مرموز ترین و ترسناک ترین مکان های جهان


از ترسناک ترین و مرموز ترین مکان های دنیا می توان ایستگاه مترو City Hall نیویورک و قلعه دریایی انگلستان و جزیره عروسک های مکزیک و جنگل aokigahara در ژاپن اشاره کرد.
آخر دنیا

روزی خاص در این ماه دنیا به آخر می رسد!!


چند سال پیش بود که برخی از نظریه پردازان آخر دنیا را پیش بینی کردند و اعلام کردند کره ای فرضی با زمین برخورد و همه چیز نابود خواهد شد ، نظریه ای جدید در مورد سال 2018 هم منتشر شده است.