نمناک سرگرمی

گوناگون

کبوتر کلاغ

خوردن قلب کبوتر زنده توسط کلاغ! + فیلم 16+


کبوتر کلاغ زنده خوار را سیر می کند ، رهگذران در یکی از ایستگاهای متروی شهری شاهد صحنه ی دردناکی بودند که کلاغ وحشی سینه کبوتر را زنده زنده شکافته و قلب او را می خورد.