دیگران چه می خوانند..؟
نمناک موفقیت
این مطلب مفید بود ؟ 7 2
3.99
ارتباط با کارمندان

اصول مدیریت ارتباط با کارمندان


پژوهش ها نشان داده اند که به کارگیری استراتژ های ارتباطی کارآمد می تواند به افزایش کارآیی کارمندان، جلوگیری از مشکلات ارتباطی میان آنها و افزایش رضایت شغلی بینجامد.
راههای موفقیت

5 کلید جدید برای رسیدن به موفقیت!


از اساسی ترین و اصلی ترین شرایط موفقیت یک انسان در زندگی فردی و اجتماعی داشتن قدرت «مدیریت خود» است. انسان موفق، ریشه همه موفقیت ها را در درون خود جست و جو می کند.