تزیین تربچه به شکل موش
نحوه تزیین تربچه به شکل موش کوچولو . برای تزیین تربچه به شکل موش باید از تربچه هایی که دم دارند و کمی کشیده هستند استفاده نمایید.

برای این کار از تربچه هایی استفاده کنید که دم دارند و کمی کشیده هستند.ابتدا زیر تربچه ها را  یک برش کوچک داده تا این موش ها بتوانند داخل ظرف بنشینند.سپس برش کوچک را از وسط نصف کنید طوری که یک قسمت کمی بزرگتر از قسمت دیگر باشد.
سپس قسمت بزرگتر را دو نیم کنید و سر موشها را با چاقو برش دهید و گوشها را در جای خودشان قرار دهید.برای چشمها هم می توانید از فلفل سیاه استفاده کنید.

 

تزیین تربچه به شکل موش کوچولو + عکس

 

تزیین تربچه به شکل موش کوچولو + عکس

تزیین تربچه به شکل موش کوچولو + عکس

434
این مطلب مفید بود ؟277
برگرفته از آشپزخانه کوچک من
وبگردی