تصمیم گیری
همیشه باید قدرت و رهبری در هر صورتی به دست والدین باشد نه کودکان و حق تصمیم گیری با والدین باشد.

حق تصمیم گیری خود را به کودکان ندهید

والدین نباید حق تصمیم گیری خود را به دست کودک بسپارند. در این صورت کودک متوجه ضعف والدین در مدیریت و رهبری او می گردد و در موارد دیگر به حرف والدین خود گوش نخواهد کرد.

روانشناس بالینی گفت:کودک حامل نگرش و خواسته های متعارف و غیر متعارف است. کودکی که می گوید شیر دوست ندارد، در واقع این کودک توانسته از همان اول کودکی قدرتش را به نمایش بگذارد، زیرا او از ضعف مدیریتی والدینش سوء استفاده می کند.
وی افزود:همیشه باید قدرت و رهبری در هر صورتی به دست والدین باشد نه کودکان، زمانیکه کودک توسط والدین تهدید می شود، باید تهدید عملی شود و در استمرار آن تا رسیدن به هدف کوشا بود.

 

تصمیم گیری

حق تصمیم گیریتان را به کودک نسپارید


وی توصیه کرد:هیچگاه از تنبیه بدنی، هتاکی، توهین و تحقیر به عنوان ابزارهای نمایش قدرت استفاده نشود و اگر با قدرت توأم با مدیریت و صبوری پیش رود، زود هنگام به درخواست های خود خواهید رسید اما باید پس از آن رابطه والدین و کودک در همان چارچوب قدرتمندانه توأم با دوستی باشد، نه با انبوهی از کینه و نفرت کودک نسبت به والدینش و همچنین اگر بین نظر و نگاه خود و همسرتان اختلاف دیده می شود، سعی شود کودک از این موضوع آگاه نشود.

به کودکان حق تصمیم گیری خود را نسپارید

51
این مطلب مفید بود ؟10
برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان/ی
وبگردی