اسم دختر ترکی

بهترین و جدیدترین اسامی دختر ترکی و ترکیه ای + معنی اسم

کد مطلب : 36045تعداد نظرات : 1 نظرزمان مطالعه : 10 دقیقه
امروزه اسم های دخترانه ترکی و ترکیه ای طرفداران زیادی در ایران دارد فهرستی جامع از این اسامی می تواند کمک شایانی در انتخاب اسم به شما بکند.

پر طرفدار ترین اسامی دخترانه ترکی و ترکیه

اهمیت نام گذاری روی فرزند را خوب می دانیم، از نعمت های بزرگی که پروردگار متعال به بندگان خود عطا کرده است قدرت بیان و تکلم می باشد که به واسطه آن ارتباط کلامی با همدیگر برقرار می کنند کلمات و واژه ها نقش بسیار مهم و اساسی در صورت انتقال مفاهیم دارند به همین منظور اسم گذاری روی افراد و اشیا اختراع شد تا با هر نامی مشخص تزیین اشتباهات مختلف در تفهیم کردن مقصود جلوگیری شود.

جدا از این اسم هر شخص علامتی برای او است و منجر به تشخیص و تمایز او از سایر افراد می شود انتخاب درست و به جا تاثیر بسزایی در روان و تربیت دارد و با هر بار خطاب قرار گرفتن باعث می شود خود را مصداق واقعی آن بداند تا با حقیقت و مفهوم نامش مطابقت داشته باشد. بخش سرگرمی نمناک در این مطلب کاربردی اقدام به گردآوری زیباترین نامهای ترکی دخترانه کرده است تا شما را در انتخاب زیباترین اسم برای فرزندتان همراهی کند.

دختر

فهرست کامل پرطرفدارترین اسم های دخترانه ترکی

اسم دخترانه ترکی با (الف)

الین: دختری برای فامیل و قوم

اِلآی: ماه ایل؛ (به مجاز) زیباروی ایل.

اِلسا: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل.

اِلسانا: مثل مردم ایل و شهر و ولایت، مثل ایل، چون خویشان.

المینا: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه)

اولدوز: ستاره، کوکب، اختر، نجم

ایپک: ابریشم، ابریشمی، حریر

ایل ناز: ایل (ترکی) +ناز (فارسی )،الناز، مایه ناز ایل

ایناز: آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه

الیانا: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل

اِلناز : مایه افتخار ایل، موجب نعمت و رفاه و آسایش، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت.

اچین: دنیا

ارتاش: مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)

ارمغان: هدیه ، رهاورد، سوغات

الما: سیب

ایناز: آیناز ترکیب آی ( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه

ایلیم: قبیله ام ، طایفه من

المینا: ال + مینا

ائلمیرا: (ال=ائل + میرا=مردن) :فدائی ، تقدیم به ایل، تقدیم به دنیاالناز :ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل

اولدوز: ستاره

ایل ناز: ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، = الناز

اماندا: آماندا، در پناه تو، در امان

اریدیس: (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه-در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.

اسم دختر

الکا: ناحیه ،سرزمین

ایلیار: به معنی محافظ خانواده ، کمک کننده به ایل، محافظ خانواده

ایدا: آیدا – شاد خوشحال

ایپک: (به کسر پ) به معنی ابریشم نرم و لطیف

ایلار (آیلار): مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.

اسم دخترانه ترکی با (آ)

آتاناز: دختر نازنین بابا

آنالی: برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر

آوادان: قشنگ ، زیبا

آی: ماه

آی اوز: ماهرخ، ماهرو

آیتای: مانند ماه

آیتک: مانند ماه

آیدینلی: روشن

آیلی ناز: ناز و مهتابی

آیتن: آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر

آیجان: پاک و آراسته همچون ماه

آیدن: آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح ، روشنفکر ، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه ، از امرای ولایت لیدیا

آیدنگ: مهتاب

آیسا: آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه

آیسان: برای این نام، دو معنی وجود دارد که هر دو را عنوان میکنیم:

1- آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه  

2-  آی ( ترکی) + سان ( ترکی) ماه هستی

آی بی بی: ماه بی بی

اسم دختر ترکی

آی پارا: ماه پاره، ماه نو

آی پری: آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری

آی خانم: ماه بانو

آق گل: آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید

آلاگل: آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.

آی سا: آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه

آی سودا: ماه در آب

آیدا: شاد، خوش

آیدان: بانوی زیبا رو ،مانند ماه ، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.

آیدک: آیتک،مانند ماه

آیتکین: مانند ماه - نام دخترانه با ریشه ترکی

آتلاز: اطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف

آلان گوا: آلان قوا، زیبای وحشی

آلتنای: زر، طلای ناب

آلتون: ظلای ناب ، آلتنای، زر

آلتین: آلتنای، زر، طلای ناب

آلتین گلین: عروس طلایی

آلما: سیب، کنایه از زیبایی

آلماز: دافع ، از اعلام زنان

آلیش: شعله گیر، شعله

آماندانا: آماندا، در امان، در پناه تو

آق بانو: آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.

آلان قوا: زیبای وحشی ، آلان گوا، زیبای وحشی

آنا: مادر

آناشید: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر

آی گل: آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه

آی گوزل: ماه زیبا

آی گین: ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت

آی نشان: آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه

آیا تای: بانوی درخشان، مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست.

آیسل: درخشان مانند ماه و زیبا

آیداشن: شادی در ماه

آی سِئو: دوست داشتنی مانند ماه

آی سون: معادل مَهداد در فارسی ، هدیه ماه

آی سونا: زیباروی متعلق به ماه

آیمان: انسانِ ماه، زیبا چون ماه

آماندا: در پناه تو ، در مان تو

اسم دختر ترکی

آیسو: مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده

آیگل: درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل

آیلا: هاله دور ماه

آنلی: عاقل و فهمیده

آنیرلی: دختر فهمیده

آیلار: خوب رویان ،زیبا رویان ، هاله دور ماه

آیلما: تاب ماه

آچالیا: نام گلی است

آدیگول: آنکه نامش همچو گل است

آدینا: نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است

آرسیتا: نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی

آسانا: دختر زیبا

آلنار: انارسرخ

آیپارا: هلال ماه ، ماه نو

آی قاش: دارای ابروانی همچون هلال ما

آیشین: شفق، اشعه ،پرتو ،شعاع نور

آی سین: همانند ماهی ،مثل ماه هستی،زیبا هستی

آیشن: مثل ماه صاف و دوست داشتنی

آیلی: مهتاب ، پر ماه نور از ماه

آیلان: همراه ماه، شبیه به ماه

آیدنگ: مهتاب

آیما: ماه من، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره

آینا: شیشه، آینه ، آبگینه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چهره

آیناز: آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ما

آینور: آینور ، نورانی مثل ماه ، نور ماه ،روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است

اسم دخترانه ترکی با (ب)

بارلی: بار (فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند

بی بی گل: بی بی (ترکی) + گل ( فارسی)، بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان مسن

بالی: (بال= عسل + ی (پسوند نسبت))، عسلی

بی بی ماه: بی بی (ترکی) + ماه (فارسی)

بی بی ناز: بی بی عنوانی احترام آمیز برای زنان سالخورده ،بی بی (ترکی) + ناز (فارسی)،

بیگم: خانم، بانو، خاتون، به صورت پسوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند فاطمه بیگم، عنوان زنان منسوب به خانواده های سلطنتی و بزرگان

نام دختر

اسم دخترانه ترکی با (پ)

پارلار: منور ، درخشان، پخش کننده نور

پارلا: درخشنده و نورانی

پینار: سرچشمه ، چشمه

اسم دخترانه ترکی با (ت)

تاج بی بی: شاهزاده ، ملکه، شاهزاده خانم

تانسو: تمیزی، پاکی، زیبایی، زلالی چشمه، هم چنین به معنی شبنم صبحگاهی

ترلان: به معنای پرنده ای از خانواده باز شکاری

تارلا: کشتزار

تامیلا: بخشنده

تاب ماه: آینور

تِلّی: موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ زباندار و سخنور.

ترکان: در دوره مغول عنوانی مخصوص زنان اشراف بوده است، نام مادر سلطان محمد خوارزمشاه

تلناز: موی قشنگ

اسم دخترانه ترکی با (چ)

چیچک: گل ، شکوفه

اسم دخترانه ترکی با (خ)

خانم گل: خانم (ترکی) + گل (فارسی) خانمی که از زیبایی و لطافت چون گل است

خانم: کلمه خطاب به زنان و دختران، خاتون، زن بزرگ زاده و شریف، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

خانوم: خانم، کلمه خطاب به زنان و دختران، زن بزرگ زاده و شریف، خاتون، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند ماه خانم، خانم گل

اسم دخترانه ترکی با (د)

دادلی: اسم زیبای دختر به معنی شیرین و نمکین

درنا: پرنده ای بزرگ و وحشی با پاهای بلند و گردن دراز شبیه لک لک که به صورت گروهی پرواز می کند، نام یکی از صورت های فلکی

دنیز: دریا

دایان: سرافرازی

دورسین: باقی بماند

اسم دختر

اسم دخترانه ترکی با (ژ)

ژالین: شعله آتش

اسم دخترانه ترکی با (س)

سارالماز: ناپژمردنی، بدون خزان

سارای: ماه زرد، ماه شب چهارده، مرکب از ساره (زرد) + آی (ماه)

ساغر: اسم ترکی زیبا به معنی جام شراب

سایگول: زیبا چون گل

سان آی: زیبا و براق و درخشان ماننده ماه

سئوناز: عشق ناز، ناز دوست

ساناز: نادر ،نوعی گل، کمیاب

سئوگیم: بیان واژه «سئوگی»اززبان اول شخص مفرد

ساچلی: گیسوی بلند

سانای: بی قرار ، مهنام، بلند آوازه و گرامی

سئوگی: احساس علاقه ودوستی

سئل شن: سیل شادی

سولینا: مقدس ، رسمی , مقدس , محترم ,با احترام, با تشریفات - نام دخترانه با ریشه فرانسه,ترکی

سانلی: نامدار، معروف

سالسوْلا: نوعی گیاه نمک دوست

سایان: مؤدب

سایا: در ترکی یک رنگ و بی ریا و در فارسی به معنای ساینده است.

سایمان: سایمان در کردی به معنی مانند سایه ودر ترکی به معنی خوان بزرگ،محاسب میباشد.

سُلدا: کوهستان

سایدا: محترم

سلماز: سولماز

سلنا: خدای ماه، سولنا، مجازا ماه

سئلناز: دسیل ناز وعشوه، دنیایی از قشنگی

سلینا: به فتح سین ، مرکب از سلین ترکی بعلاوه پسوند نسبت فارسی، خروشان، مانند سیل، نام رودخانه ای در آذربایجان که از قره داغ سرچشمه می گیرد

نام دختر ترکی

سودا: سودا، عشق

سوگل: سوگلی

سولار: آب ها

سئچیل: برگزیده

سوْگل: دلدار ،محبوب

سوگلی: محبوب ،مورد محبت و علاقه بسیار

سولماز: همیشه شاداب، گلی که پژمرده نمی شود

سئویل: دوست داشتنی

سولینا: موقر، محترم، مقدس، با احترام، با تشریفات

سونا: مرغ آبزی

سونا: زیبای آب ها

سوْلار: پاییز

سونای: ماه شب چهارده، زیبا روی ،قویی که پرهای سرش سبزرنگ بوده تعلق به ماه داشته باشد

سویل: دوست داشته شده

سئوین: محبت، عشق

سویل آی: دوست داشته شده، جذاب مانند ماه

سئویم: مهر، معشوق،عشق

سوین: محبت، عشق، علاقه شدید

سوینچ: شادی

اسم دخترانه ترکی با (ش)

شایلی: بی همتا، بی مانند

شاران: گردنبند مروارید

شایلین: بی همتا

شاه صنم: شاه (فارسی) + صنم (عربی)، شاه زیبارویان، نام همسر فتحعلی شاه قاجار

شلاله: آبشار

اسم دخترانه ترکی با (ص)

صاباح گل: صاباح (ترکی) + گل (فارسی)؛ مرکب از صاباح (صبح) + گل

صاباح: ترکی از عربی صبح

انتخاب اسم

اسم دخترانه ترکی با (ط)

طرلان: نوعی پرنده ، ترلان، باز شکاری

طغاترکان: نام دختر الغ بیک گورکان

اسم دخترانه ترکی با (ق)

قیزبس: دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند.

اسم دخترانه ترکی با (گ)

گزل: زیبا

گلین: عروس

گویچک: قشنگ ،زیبا، خوشگل، رعنا، خوشگل، دلپسند.

گوهرتاش: ترکیب گوهر(فارسی) + تاش (ترکی) به معنی همتای گوهر

اسم دخترانه ترکی با (ل)

لاچین: شاهین شکاری

اسم دخترانه ترکی با (م)

ماشگانا: ناز ،شیرین،مهربان، از گذشته های بسیار قدیم در روستاهای آذربایجان شرقی این اسم زیبا مرسوم بوده است.

ماه بی بی: ماه (فارسی) + بی بی (ترکی) بانویی که چون ماه زیبا و نورانی است.

ماه خانم: ماه (فارسی) + خانم (ترکی) بانویی که چون ماه زیباست.

مارال: گوزن، مرال، آهو؛ (به مجاز) زیبا و خوش اندام

ماهنی: ترانه

منجوق: گل سر، نوعی زینت به شکل گوی کوچک که برای تزیین روی لباس و مانند آنها دوخته یا چسبانده می شود.

مونجوق: منجوق

اسم دخترانه ترکی با (ن)

نارمیلا: غنچه، شکوفه، خصوصا شکوفه گل انار

نورسان: نظیر نور، همچون نور

نورآی: همچون ماه و نور

نیک تاش: نیک (فارسی) + تاش (ترکی) همتا و مانند نیکان

نارمیلا: شکوفه ، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار

نام های ترکی

نازلار: ناز + لار(ها در فارسی) نازلار:نازها

اسم دخترانه ترکی با (ه)

هورتاش: هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است.

اسم دخترانه ترکی با (ی)

یغما: غنیمت، غارت، تاراج، نام شهری در ترکستان که مردمان زیبا و صاحب جمال دارد.

یاشیل: سبز کبود، سبز چمنی، کبود

یغماناز: یغما (ترکی) + ناز (فارسی) یغما، نام دختر پادشاه چین و همسر بهرام گور پادشاه ساسانی

یلدوز: اولدوز

یولدوز: مثل ستاره

اسامی دخترانه پرطرفدار ترکیه ای استانبولی

در ادامه این مطلب قصد داریم نامهای دخترانه ترکیه ای استانبولی را که بسیار پرطرفدار هستند در اختیار شما کاربران خوش ذوق و خوش سلیقه قرار دهیم.

آ=(A)

آیشیل: (نور ماه)

AYŞIL :Ay ışığı

آلیا: (بهشت)

ALYA :“Şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer

آسنا: (دختر زیبا)

ASENA: Dişi kurt, güzel kız

آیدان: (مثل ماه روشن وزیبا)

AYDAN: Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel

آیرال: (متفاوت ، منحصر به فرد)

Ayral: Benzerlerinden farklı olan, kendine özgü, değişik

آیکال: (مثل ماه روشن و تابان)

AYKAL: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

آیلا: (هاله دور ماه)

AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi

آزرا: (دختر پاک)

AZRA: Bakire, el degmemis

اسم دخترانه

ب=(B)

بنگیسو: (آب جاودانگی)

BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

بلیز: (علامت ، اشاره)

BELİZ: İşaret, iz; alamet

دیل آی: (مثل ماه زیبا)

DİLAY: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel

ای=(E)

الیز: (دنباله ی نسل)

ELİZ: El izi

ف=(F)

فیدان: (درخت نو نهال)

FİDAN: Yeni yetişen ağaç

فرآی: (نور ماه)

FERAY: Ay ışığı, ayın parlaklığı,ışıltı saçması

گ=(G)

گونی: (جنوب،همیشه در آفتاب)

GÜNEY: Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön

گونش: (خورشید)

GÜNEŞ: Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cismi

م=(M)

مینل: (مروارید آسمانی)

MINEL: Cennetteki inci tanesi

مائیس: ( یکی از ماه های بهار،ماه می میلادی)

MAYIS: Bir bahar ayı

میرا: (نور درخشان)

MEYRA: Parıldayan ışık

میرآی: (متولد ماه های اول سال)

MİRAY: Yılın ilk aylarında doğan

نیسا: (زن)

NİSA: Kadın,kadınlar

نیسان: (گل عروس)

NİSAN: Gelin çiçeği; İlkbaharın ilk ayı

ر=(R)

رسا - رزا : (رنگ رز)

ROSA: Gül rengi,pembe kırmızı arası bir ren

اسامی دختر

رانا: (رعنا)

RANA: İyi, güzel, yumuşak, hoş

س=(s)

سیمای: (نور نقره ای ماه)

SİMAY: Gümüşten ay, gümüş gibi parlak ay

سیلا: (برای رسیدن به هم مدتی از هم دور ماندن)

SILA: Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak; Doğup byüdüğü ve özlediği

سلین: (آب جاری سیل مانند)

SELİN: Gür akan su. 2. Orta Asya'da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bitki

بهترین و جدیدترین اسامی دختر ترکی و ترکیه ای + معنی اسم

3.8904
این مطلب مفید بود ؟679225
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/م.ح
1 نظر به ثبت رسیده است
نازلی یار1400-08-28
ناز یه اسم کاملا تورکیه
11928
وبگردی