فضیلت سوره ق
یکی از سوره های پر فضیلت قرآن ، سوره ق است که روایات بسیاری در مورد خواص و برکات آن وجود دارد. با خواص و تاثیر خواندن این سوره را در زندگی بیشتر آشنا شوید.

آثار و فضیلت سوره ق

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند :هر کس سوره ی قاف را بخواند ، خدا بر او امواج مرگ و شدائد آن را آسان می کند .این سوره از سوره هایی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اهتمام زیادی به قرائت آن داشت . و آن را در خطبه های نماز جمعه و هر عیدی در مدینه می خواند . تکرار قرائت این سوره توسط پیامبر (ص) نشانه ی تاثیر عمیق این سوره در باور به قیامت است .

خواص سوره ق

فضیلت خواندن سوره ق

ق و نام دیگرش «باسقات» پنجاهمین سوره قرآن است که مکی و 45 آیه دارد.

گفته اند که در هیچ خانه ای هر روز تلاوت سوره «ق» نمی شود مگر آن که صاحب آن خانه همیشه با دولت و عزت و سعاددت و کرامت بوده باشد و از ذلت محفوظ می ماند.

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده:هر کس سوره «ق» را قرائت کند خداوند سختی ها و سکرات مرگ را بر وی آسان می کند.

از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده است:هر کس در نمازهای واجب و یا مستحب خود سوره «ق» را قرائت نماید خداوند در روزی او، وسعت ایجاد کرده و در روز قیامت کتاب اعمال او را به دست راستش داده و از او به آسانی حسابرسی می کند. 

آثار و برکات سوره

1) بهبود بیماری صرع

از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده است:اگر سوره ق را بنویسند و بر کسی که دچار حمله صرع شده بیاویزند به هوش آید...

2) زیاد شدن شیر در زن شیرده

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم نقل شده:...اگر نوشته سوره ق را به همراه زنی که شیرش کم است قرار دهند شیر او زیاد می شود.

هم چنین آمده که برای زیاد شدن شیر سوره ق را در ظرفی بنویسند و پس از شستن آن، زن کم شیر از آن آب بنوشد.

3) زیاد شدن روزی

جهت وسعت رزق و روزی سه بار رو به قبله، سوره ق را بخوانید اثری عجیب دارد .

4) رفع ترس و اضطراب

جهت برطرف شدن ترس و دلهره سوره ق را بنویسند و با آب باران بشویند و از آن آب بنوشند.

ختومات مجرب

1) برای دولت و گشایش کارها باید این آیه را 350 مرتبه بخواند که از مجربات است .

«قل ان الفضل بیدالله یؤتیه من یشاء و الله ذوالفضل العظیم»

2) برای زیاد شدن روزی و عزیز شدن روزی 15 مرتبه این آیه را بخواند.

«یا الله المحمود فی کل فعاله»

فضیلت سوره ق و خواص آن برای کسب روزی

4.266
این مطلب مفید بود ؟5511
وبگردی