مارتین لوتر کینگ
مارتین لوتر کینگ جونیور رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار بود که زندگی خود را وقف مبارزه بدون خشونت برای برابری نژادی در ایالات متحده کرد.

سخنان زیبای مارتین لوتر کینگ جونیور

 "یک رهبر واقعی یک فرد جستجوگر برای اجماع نیست بلکه اجماع نظر است" 

مارتین لوتر کینگ

 " تغییر بر روی چرخ های اجتناب ناپذیری صورت نمی گیرد، بلکه درگیر مبارزه ای مداوم است. بنابراین باید کمر خود را صاف کرد و برای آزادی مان کاری کنیم. هیچ شخصی نمی تواند از شما سواری بگیرد، مگر اینکه کمرتان خمیده باشد." 

جملات زیبای مارتین لوتر کینگ

 " من یک رویا دارم که روزی در تپه های قرمز جورجیا، پسران بردگان سابق و پسران مالکان برده دار سابق قادر به نشستن کنار یکدیگر در یک میز باشند."

سخنان زیبای مارتین لوتر کینگ

"درک سطحی از افراد خوب بیشتر از سو تفاهم از افرادی که بیمار هستند، ناامید کننده است"

مارتین لوتر کینگ جونیور

 "همه پیشرفت ها متزلزل هستند و راه حل یک مشکل، مشکل دیگری را پیش می آورد" 

حرف های مارتین لوتر کینگ

 "هر چیزی که می بینیم سایه ای از چیزی است که نمی بینیم" 

جملات آموزنده مارتین لوتر کینگ

کافی نیست که بگوییم ما نباید جنگ را آغاز کنیم. لازم است که صلح و فداکاری را برای آن دوست داشته باشیم."

سخنان کوتاه مارتین لوتر کینگ

" آیا ما به این بن بست در دنیای مدرن نرسیده ایم که باید دشمنان خود را دوست داشته باشیم؟ واکنش زنجیره ای نفرت و کینه باعث ایجاد نفرت می شود، جنگ هایی که جنگ های بیشتری را تولید می کنند باید درهم شکسته شوند، وگرنه ما در پرتگاه نابودی غرق خواهیم شد."

جملات ارزشمند مارتین لوتر کینگ

 " صلح تنها یک هدف دور نیست که ما به دنبال آن هستیم، بلکه وسیله ای است که از طریق آن به اهدافمان می رسیم." 

مارتین لوتر کینگ جونیور

 "هیچ ناامیدی عمیقی در جایی که عشق عمیقی وجود داشته باشد، نیست"

زندگی مارتین لوتر کینگ جونیور

 " کسی که به صورت منفعلانه شری و پلیدی را قبول کند، به همان نسبت به ارتکاب آن کمک کرده است. کسی که شر و پلیدی را بدون اعتراض قبول کند، واقعاً با آن هم کاری می کند.

بهترین جملات مارتین لوتر کینگ

 " علم بررسی می کند؛ مذهب تفسیر می کند. علم به انسان دانشی می دهد که قدرت است؛ مذهب به انسان عقل می دهد که تحت کنترل است " 

سخنان ارزشمند

 "ممکن است درست باشد که قانون نمی تواند شخصی را دوست داشته باشد، اما می تواند او را از اعدام کردن حفظ کند، و من فکر می کنم این موضوع بسیار مهم تر است" 

سخنان جالب مارتین لوتر کینگ

 

سخنان ناب و گران بهای مارتین لوتر کینگ جونیور

3.99
این مطلب مفید بود ؟72
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی