نرخ بیکاری

نرخ بیکاری به 10درصد رسید

تاریخ انتشار : 5 فروردین 1399کد مطلب : 1583زمان مطالعه : 3 دقیقه
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ارایه گزارش عملکرد خزانه در سال گذشته به هیات دولت، اعلام کرد: نرخ بیکاری به 10 درصد رسید.

نرخ بیکاری در کشور

ایلنا:محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در پخش زنده صفحه اینستاگرام خوداظهار داشت:ترکیب منابع ما 50 درصد درآمدها، 12 درصد واگذاری دارایی های سرمایه ای و همچنین 38 درصد از واگذاری دارایی های مالی که عمدتا از فروش سهام دولت است. به این ترتیب سهم مالیات های در منابع عمومی افزایش و سهم نفت در منابع عمومی به دلیل تحریم ها کاهش پیدا کرده است. 

مصارف ما در سال 98 بالغ بر 441 هزار میلیارد تومان بود که 321 هزار میلیارد تومان آن برای هزینه هایی مانند حقوق و دستمزد و سایر خرج شد، مبلغ 60 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی های سرمایه ای و 41 هزار میلیارد تومان هم برای تملک دارایی های مالی استفاده شد. 

سیاست هایی که برای هزینه کرد این 441 هزار میلیارد تومان در پیش گرفته ایم و در سال 98 انجام دادیم. این بود که تا آنجایی که می توانیم قدرت خرید کارکنان و مردم را حفط کنیم، در شرایطی که 22 درصد هزینه های ما افزایش پیدا کرد 35 درصد حقوق و بازنشستگان 32 درصد افزایش پیدا کرد و ما سایر هزینه های را به نفع مردم کاهش دادیم. 

در این راستا بود که با افزایش 20 درصدی حقوق و در اسفند افزایش 50 درصدی برای متناسب سازی حقوق مطابق با فصل دهم بودجه، به افزایش قدرت خرید کارکنان پرداختیم. 

5 هزار میلیارد تومان هم علاوه بر 20 درصد افزایش حقوق بین بازنشستگان توزیع شد تا توازن حقوق ها رخ دهد؛ چون بازنشستگان نمی توانند از 50 درصد افزایش حقوق در پایان سال استفاده کننند، در سال 99 رقم 5 هزار میلیارد را به 10 هزار میلیارد تومان تزریق بین آنها افزایش دادیم. 

علاوه بر همه این موارد در سال گذشته سه پرداخت یارانه ای داشتیم که 10 یارانه معیشتی به 60 میلیون و در 20 یارانه نقدی به 78 میلیون و نهایتا در پایان اسفند ماه پرداخت یارانه حمایتی به 3 میلیون نفر بود. 

سیاست ما در طرح های عمرانی این بود که منابع به طرح های ناتمامی اختصاص دادیم که بتواند در سال 98 افتتاح شوند به همین جهت پارسال 70 کیلومتر آزاد راه، 730 کیلومتر بزرگراه و 276 کیلومتر راه آهن افتتاح و یک هزار کیلومتر راه روستایی آسفالت شد. 

در بخش نیروگاه ها 14 سد بزرگ را افتتاح کردیم و 16 نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی را به بهره برداری رساندیم. 3 هزار و 800 تحت درمانی توانستیم در بخش بهداشت و درمان تجویل دهیم چیزی حدود 250 تخت دیگر در دست افتتاح بوده و درسال 99 در ماه های نخست افتتاح می کنیم. 

سال گذشته یکی دیگر از اهدافمان این بود که به دنبال مهار تورم بودیم به همین جهت تورم 4 درصد فروردین به 1.5 درصد تقلیل پیدا کرد. تورم نفطه ای از 51 به 22 درصد و تورم سالیانه هم از 42.7 به 34.8 درصد رسید. 

برای دو هدف دیگر از جمله افزایش اشتغال و کاهش بیکاری اقداماتی انجام شد که منجر شد در پاییز سال 1398 نسبت به مدت مشابه،470 هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده و 320 هزار نفر از بیکاران کاسته و نرخ بیکاری به 10.6 برسد. 

در ارتباط با مسئله بهبود روند رشد اقتصاد هر چند رشد اقتصادی مطلوب نبود، ولی این نرخ با نفت در سه ماهه اول و دوم منفی 10 درصد بود که در سه ماهه سوم و چهارم سال به منفی 1.8 درصد رسید. رشد اقتصاد بدون نفت که منفی یک بود به مثبت 0.8 رسید.

انتهای پیام/م

نرخ بیکاری به 10درصد رسید

51
این مطلب مفید بود ؟10
وبگردی