همسر کوروش

کاساندان همسر کوروش کبیر

تاریخ انتشار : 5 مهر 1395کد مطلب : 37249زمان مطالعه : 3 دقیقه
همسر کوروش کبیر و ملکه 28 ساله ایران کاساندان نام داشت و حاصل ازدواج او با کوروش پنج فرزند به نام های کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا ، آرتیستون و رکسانا بود.

نام همسر کوروش کبیر چیست؟

نام:ملکه کاساندان هخامنشی

لقب:شاهدخت کاساندان

محل مرگ:پاسارگاد زندان سلیمان

فرزندان:کمبوجیه، بردیا، آتوسا، آرتیستون، رکسانا

-----------------------------------------------------------------------

عکس همسر کوروش کبیر

کاساندان ، کاسادان یا کَساندان همسر کوروش بزرگ ، از تبار هخامنشی بود. کاساندان ملکه 28 کشور آسیائی بوده و همواره در کنار همسرش کوروش بزرگ پادشاهی می کرده و قدرت مندترین زن دربار هخامنشیان به شمار می آمده است.

کاساندان

کاساندان همسر کوروش

فرزندان کوروش کبیر

با این حال به نظر می رسد با توجه به نظام مردسالاری در ایران باستان او به عنوان یک زن درباری حق دخالت در امور سیاسی را نداشته است. او خواهر اوتاناس و دختر فرناسپ هخامنشی بود. حاصل ازدواج او و کوروش 5 فرزند بود؛ کمبوجیه ، بردیا ، آتوسا ، آرتیستون و دختری که نامش ذکر نشده است.به گفته داندامایف، دختر سومی احتمالاً رکسانا بود.

کوروش و همسرش

عکس کوروش و همسرش

بی شک کاساندان مادری بزرگ بود که چنین فرزندان بزرگی پرورش داد که هر یک نامی نیک در تاریخ دارند. وی همچنین همسری نمونه بود چرا که در همه مراحل سخت دوشادوش کوروش کبیر حضور داشت و همراه همیشگی او بود.

کوروش و همسرش

عکس همسر کوروش

فوت همسر کوروش کبیر

بنا بر نوشته هرودوت، کوروش او را بسیار دوست می داشت و هنگامی که او درگذشت دستور داد تا تمام اتباع شاهنشاهی برای او عزاداری بزرگی برپا کنند. این گزارش درسالنامه نبونید آمده است که وقتی همسر پادشاه فوت کرد، در بابل از 27 آدار تا 3 نیسان(21-26 مارس سال 538) عزاداری عمومی برپا شد. بسیار محتمل است که مرگ کاساندان باعث آن عزاداری باشد.

بویس حدس می زند او در بنایی که به آن زندان سلیمان می گویند، در پاسارگاد به خاک سپرده شده باشد.

ملکه ایران

کساندان همسر کوروش و ملکه ایران

ازدواج کوروش با خاله اش

اخیرا ادعاهایی مطرح شده است که کوروش با خاله خود ازدواج کرده است. بیشتر کسانی که ادعا می کنند کوروش با خاله اش ازدواج کرده است؛ به گفته های کتزیاس استناد می کنند.

داستان آنجاست که هرودوت و گزنفون، «آستیاگ» پادشاه ماد را پدر بزرگ کوروش می دانند. اگر این موضوع را بپذیریم دختر آستیاگ می شود خاله ی کوروش. اما همانطور که اشاره شد کتزیاس دیگر مورخ یونانی می گوید که کوروش هیچ نسبت خانوادگی با آستیاگ نداشته است و فقط همین مورخ است که از ازدواج کوروش با دختر آستیاگ سخن به میان می آورد.

پیش از این بیان شد که هرودوت کاساندان دختر فرناسپ و گزنفون دختر دایی کوروش را به عنوان همسر وی معرفی می کنند. کتزیاس هم که دختر آستیاگ را به عنوان همسر کوروش معرفی می کند؛ اظهار می دارد که کوروش و آستیاگ نسبت خانوادگی نداشته اند. قضیه ازدواج کوروش با خاله اش کاملا نادرست است چرا که در هیچ منبعی چنین چیزی نمی توان یافت.

کساندان ملکه ایران

کوروش و همسرش کساندان

 

تک همسر بودن کوروش کبیر

می توان با توجه به گفته مورخان و همچنین آثار باستانی و شواهد اظهار داشت که منابع در موضوع «تک همسر بودن» کوروش، اشتراک نسبی دارند. همسر کوروش پیش از وفات کوروش از دنیا رفته و کوروش برای او سوگواری بزرگی ترتیب داده است.

هرچند تعداد فرزندان کوروش در حالی که از یک بانو زاده شده باشند تعداد مطلوب و حتی نسبت به نگرش های امروزی زیاد بوده اند اما نسبت به شرایط زمانی و دیگر پادشاهان در ملل گوناگون، تعداد فرزندان او کم بودند.

شاید به همین تک همسری و تعداد کم فرزندان کوروش بزرگ نسبت به پادشاهان ملل گوناگون آن زمان بود که پس از مرگ زود هنگام پسر بزرگ کوروش یعنی کمبوجیه، بر سر جانشینی تنش هایی به وجود آمد.

همسر کوروش ، عکس کاساندان همسر کوروش کبیر

4.6167
این مطلب مفید بود ؟15215
منبع : نمناک -/ ک
برچسب : کوروش کبیر
وبگردی