لیگ برتر فوتبال ایران

نتایج لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس 99-1400 + جدول

تاریخ انتشار : 3 مرداد 1400کد مطلب : 8777تعداد نظرات : 1 نظر
نتایج بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران را به همراه جدول بازیهای لیگ برتر در فصل 99-1400 را به همراه آخرین تغییرات جدول لیگ برتر فوتبال را در سایت نمناک مشاهده می کنید.

مسابقات لیگ برتر فصل 99-1400

فصل بیستم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز شانزدهم آبان ماه 99 آغاز شد.

لیگ برتر

نتایج و برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران:

هفته اول لیگ برتر

سایپا

0

0

پرسپولیس

ذوب آهن

2

2

فولاد خوزستان

آلومینیوم

0

3

نساجی

تراکتور

0

0

نفت مسجد سلیمان

شهرخودرو

3

0

ماشین سازی

گل گهر

3

1

سپاهان

استقلال

2

0

مس رفسنجان

صنعت نفت آبادان

2

1

پیکان

 

هفته دوم لیگ برتر

نساجی

1

1

تراکتور

سپاهان

1

0

آلومینیوم

نفت مسجدسلیمان

1

1

سایپا

مس

0

2

گل گهر

ماشین سازی

1

1

ذوب آهن

فولاد

2

1

استقلال

پیکان

1

0

شهرخودرو

پرسپولیس

1

0

صنعت نفت

 

هفته سوم لیگ برتر

گل گهر

1

1

فولاد

سایپا

1

0

نساجی

استقلال

1

0

ماشین سازی

آلومینیوم

0

0

مس

شهرخودرو

1

1

صنعت نفت

ذوب آهن

1

1

پیکان

تراکتور

0

1

سپاهان

نفت مسجد سلیمان

0

0

پرسپولیس

 

 

هفته چهارم لیگ برتر

ماشین سازی

0

1

گل گهر

فولاد

0

0

آلومینیوم

پرسپولیس

3

0

شهرخودرو

نساجی

1

0

نفت مسجد سلیمان

سپاهان

1

1

سایپا

پیکان

0

0

استقلال

صنعت نفت

0

0

ذوب آهن

مس

0

1

تراکتور

 

هفته پنجم لیگ برتر

نفت مسجد سلیمان

3

1

سپاهان

ذوب آهن

0

2

شهرخودرو

نساجی

1

1

پرسپولیس

آلومینیوم

4

1

ماشین سازی

تراکتور

0

0

فولاد

سایپا

0

0

مس

گل گهر سیرجان

1

2

پیکان

استقلال

1

1

صنعت نفت آبادان

 

هفته ششم لیگ برتر

سپاهان

4

0

نساجی

پیکان

0

0

آلومینیوم

مس

2

0

نفت مسجد سلیمان

فولاد

3

0

سایپا

صنعت نفت

2

1

گل گهر

پرسپولیس

1

1

ذوب آهن

ماشین سازی

0

1

تراکتور

شهرخودرو

0

2

استقلال

 

هفته هفتم لیگ برتر

نساجی

0

1

مس

آلومینیوم

1

0

نفت آبادان

ذوب آهن

0

0

استقلال

گل گهر

3

1

شهرخودرو

سایپا

0

0

ماشین سازی

تراکتور

3

1

پیکان

نفت مسجد سلیمان

1

0

فولاد

پرسپولیس

0

0

سپاهان

 

هفته هشتم لیگ برتر

مس رفسنجان

1

2

سپاهان

شهرخودرو

2

2

آلومنیوم

پیکان

1

1

سایپا

ذوب آهن

1

1

گل گهر

ماشین سازی

0

1

نفت مسجدسلیمان

نفت آبادان

1

1

تراکتور

فولاد

1

0

نساجی

استقلال

2

2

پرسپولیس

 

هفته نهم لیگ برتر

سایپا

1

1

صنعت نفت آبادان

سه شنبه 9 دی

مسجد سلیمان

0

1

پیکان

چهارشنبه 10 دی

گل گهر

1

2

استقلال

چهارشنبه 10 دی

تراکتور

0

0

شهرخودرو

چهارشنبه 10 دی

سپاهان

1

1

فولاد

یکشنبه 21 دی

آلومینیوم

2

2

ذوب آهن

یکشنبه 21 دی

نساجی

1

1

ماشین سازی

جمعه 26 دی

پرسپولیس

 1

 0

مس

پنج شنبه 21 بهمن

 

هفته دهم لیگ برتر

شهرخودرو

1

0

سایپا

دوشنبه 15 دی

ماشین سازی

3

3

سپاهان

سه شنبه 9 دی

استقلال

2

0

آلومینیوم

دوشنبه 15 دی

فولاد

1

1

مس

دوشنبه 15 دی

صنعت نفت آبادان

2

0

نفت مسجد سلیمان

دوشنبه 15 دی

پیکان

2

1

نساجی

سه شنبه 16 دی

ذوب آهن

1

2

تراکتور

سه شنبه 16 دی

گل گهر

 0

 5

پرسپولیس

جمعه اول اسفند

 

هفته یازدهم لیگ برتر

مس

1

0

ماشین سازی

نساجی

0

1

نفت آبادان

نفت مسجد سلیمان

3

1

شهرخودرو

سپاهان

2

1

پیکان

سایپا

2

1

ذوب آهن

آلومینیوم

0

0

گل گهر

تراکتور

1

3

استقلال

پرسپولیس

2

1

فولاد

 

هفته دوازدهم لیگ برتر

شهرخودرو

1

0

نساجی

ذوب آهن

0

0

نفت مسجد سلیمان

پیکان

2

3

مس

گل گهر

1

2

تراکتور

استقلال

0

1

سایپا

آلومینیوم

2

1

پرسپولیس

ماشین سازی

0

1

فولاد

صنعت نفت

1

2

سپاهان

 

هفته سیزدهم لیگ برتر

نساجی

2

3

ذوب آهن

نفت مسجد سلیمان

1

1

استقلال

سایپا

0

1

گل گهر

تراکتور

0

1

آلومینیوم

مس

0

0

صنعت نفت آبادان

پرسپولیس

2

1

ماشین سازی

سپاهان

1

3

شهرخودرو

فولاد

0

0

پیکان

 

هفته چهاردهم لیگ برتر

تراکتور01پرسپولیس
شهرخودرو01مس
پیکان22ماشین سازی
آلومینیوم11سایپا
گل گهر00نفت مسجد سلیمان
صنعت نفت11فولاد
ذوب آهن13سپاهان
استقلال10نساجی

 

هفته پانزدهم لیگ برتر

ماشین سازی 0صنعت نفتشنبه 25 بهمن15
مسجد سلیمان 1 2آلومنیومشنبه 25 بهمن15
نساجی 1 2گل گهرشنبه 25 بهمن15:30
فولاد 2 0شهرخودروشنبه 25 بهمن16
سپاهان 2 0استقلالشنبه 25 بهمن17:10
مس 3 1ذوب آهنیکشنبه 26 بهمن15
سایپا 1 2تراکتوریکشنبه 26 بهمن15
پرسپولیس  تراکتوریکشنبه 26 بهمن17:15

 

هفته شانزدهم لیگ برتر

نفت مسجد سلیمان 1 1تراکتورسه شنبه 5 اسفند14:30
مس رفسنجان 1استقلالسه شنبه 5 اسفند14:30
ماشین سازی 1 1شهرخودروسه شنبه 5 اسفند14:30
نساجی 1 1آلومینیومسه شنبه 5 اسفند15
فولاد 1 0ذوب آهنسه شنبه 5 اسفند17:30
پیکان 2 0صنعت نفتچهارشنبه 6 اسفند15
سپاهان 1 0گل گهرچهارشنبه 6 اسفند15:30
پرسپولیس 1 0سایپاچهارشنبه 6 اسفند17:15

 

هفته هفدهم لیگ برتر

تراکتونساجیدوشنبه 11 اسفند14:30
ذوب آهن 2 0ماشین سازیدوشنبه 11 اسفند15:30
گل گهر 0مسدوشنبه 11 اسفند15:30
استقلال 1 0فولاددوشنبه 11 اسفند17:20
آلومینیوم 1 6سپاهانسه شنبه 12 اسفند14:30
سایپا 0 0نفت مسجد سلیمانسه شنبه 12 اسفند15
شهرخودرو 2 0پیکانسه شنبه 12 اسفند15:30
صنعت نفت 0پرسپولیسسه شنبه 12 اسفند16:30

 

هفته هجدهم لیگ برتر

ماشین سازیاستقلالیکشنبه 17 اسفند14:30
پیکان 1 0ذوب آهنیکشنبه 17 اسفند16
مس 0 1آلومینیومیکشنبه 17 اسفند16
فولاد  گل گهریکشنبه 17 اسفند16
سپاهان 2 0تراکتوریکشنبه 17 اسفند16
نساجی 1 0سایپایکشنبه 17 اسفند16:15
صنعت نفت  شهرخودرویکشنبه 17 اسفند16:30
پرسپولیس 2 1نفت مسجد سلیمانیکشنبه 17 اسفند17:30

 

هفته نوزدهم لیگ برتر

آلومینیوم00فولادپنج شنبه 12 فروردین16:30
شهرخودرو11پرسپولیسشنبه 14 فروردین16:30
تراکتور00مسشنبه 14 فروردین17
نفت مسجد سلیمان02نساجیشنبه 14 فروردین17
ذوب آهن10صنعت نفتشنبه 14 فروردین17:30
استقلال00پیکانشنبه 14 فروردین18:50
سایپا  سپاهاندوشنبه 16 فروردین16:30
گل گهر سیرجان  ماشین سازیدوشنبه 16 فروردین17

هفته بیستم لیگ برتر

صنعت نفت  استقلالپنج شنبه 19 فروردین16:30
پرسپولیس 2 0نساجیپنج شنبه 19 فروردین18:50
شهرخودرو  ذوب آهنیکشنبه 22 فروردین17
مس  سایپایکشنبه 22 فروردین18:30
ماشین سازی  آلومینیومیکشنبه 22 فروردین19:20
پیکان  گل گهردوشنبه 23 فروردین17:30
سپاهان  نفت مسجد سلیماندوشنبه 23 فروردین18:50
فولاد 1 1تراکتور سه شنبه 3 خرداد 

هفته بیست و یکم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخساعت
نساجی01سپاهانپنج شنبه 2 اردیبهشت21
آلومینیوم11پیکانپنج شنبه 2 اردیبهشت21
نفت مسجد سلیمان10مسپنج شنبه 2 اردیبهشت21
گل گهر سیرجان10صنعت نفتجمعه 3 اردیبهشت20:40
ذوب آهن 1 2پرسپولیسدوشنبه 3 خرداد19:30
تراکتور  ماشین سازیمشخص نشده 
استقلال 2 0شهرخودروسه شنبه 31 خرداد19:35
سایپا  فولادجمعه 31 اردیبهشت19:30

هفته بیست و دوم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخ

ساعت

مس10نساجیشنبه 18 اردیبهشت20:45
صنعت نفت01آلومینیومشنبه 18 اردیبهشت21:15
ماشین سازی22سایپاشنبه 18 اردیبهشت21:15
سپاهان11پرسپولیسیکشنبه 19 اردیبهشت20:25
پیکان11تراکتوریکشنبه 19 اردیبهشت21:20
استقلال02ذوب آهنیکشنبه 19 اردیبهشت22:15
شهرخودرو  گل گهر سیرجانپنجشنبه 30 اردیهبشت19
فولاد  نفت مسجد سلیمانمشخص نشده
 

هفته بیست و سوم لیگ برتر

 

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخ

ساعت

 

نساجی

1

 

0

 

فولاد

جمعه 24 اردیبهشت

18

آلومینیوم

1

 

0

 

شهرخودرو

جمعه 24 اردیبهشت

18:15

تراکتور

1

 

1

 

صنعت نفت

جمعه 24 اردیبهشت

18:30

گل گهر

1

 

0

 

ذوب آهن

جمعه 24 اردیبهشت

18:55

پرسپولیس

1

 

0

 

استقلال

جمعه 24 اردیبهشت

19:30

سپاهان

 5

 1

مس رفسنجان

یکشنبه 26 اردیبهشت

19:20

سایپا

 1

 2

پیکان

یکشنبه 26 اردیبهشت

19:25

نفت مسجد سلیمان

 1

 0

ماشین سازی

یکشنبه 26 اردیبهشت

19:25

هفته بیست و چهارم

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

ماشین سازی

0

 

2

 

نساجی

مس رفسنجان

0

 

1

 

پرسپولیس

ذوب آهن

1

 

1

 

آلومینیوم اراک

صنعت نفت آبادان

 1

 0

سایپا

استقلال

 2

 0

گل گهر سیرجان

شهرخودرو

 2

 1

تراکتور

پیکان

 1

 1

نفت مسجد سلیمان

فولاد

 0

 0

سپاهان

هفته بیست و پنجم لیگ برتر

تیم

نتیجه

نتیجه

تیم

تاریخ

ساعت

تراکتور10ذوب آهنچهارشنبه 9 تیر19:15
پرسپولیس31گل گهرچهارشنبه 9 تیر19:50
سایپا12شهرخودروچهارشنبه 9 تیر19:50
آلومینیوم 0 0استقلالپنجشنبه 10 تیر19:40
نساجی 0 1پیکانپنجشنبه 10 تیر19:50
مس 2 1فولادپنجشنبه 10 تیر20:30
نفت مسجد سلیمان 1 2صنعت نفت آبادانپنجشنبه 10 تیر20:50
سپاهان 1 0ماشین سازیپنجشنبه 10 تیر21:15

هفته بیست و ششم لیگ برتر

دوشنبه, 14 تیر 1400
ذوب آهن
1 - 1
سایپا
19:40
سه شنبه, 15 تیر 1400
ماشین سازی
0 - 3
مس رفسنجان
19:00
استقلال
1 - 2
تراکتور
19:15
پیکان
1 - 1
سپاهان
19:50
گلگهر سیرجان
1 - 2
آلومینیوم اراک
20:20
شهر خودرو
0 - 1
مسجد سلیمان
20:30
صنعت نفت
1 - 1
نساجی
21:00
فولاد
0 - 0
پرسپولیس
21:10
    دیدارهای هفته 27
شنبه, 19 تیر 1400
سایپا
2 - 0
استقلال
19:50
تراکتور
0 - 1
گلگهر سیرجان
20:15
سپاهان
1 - 4
صنعت نفت
20:45
پرسپولیس
0 - 2
آلومینیوم اراک
20:55
فولاد
-
ماشین سازی
21:30
سه شنبه, 22 تیر 1400
مس رفسنجان
1-1
پیکان
20:30
مسجد سلیمان
3-2
ذوب آهن
21:00
نساجی
0-1
شهر خودرو
21:00

 دیدارهای هفته 28

سه شنبه 29 تیر 1400
استقلال
1 - 0
مسجد سلیمان
20:15
گلگهر سیرجان
1 - 0
سایپا
20:15
ماشین سازی
0 - 5
پرسپولیس
20:15
شهر خودرو
0 - 1
سپاهان
20:15
آلومینیوم اراک
-
تراکتور
20:15
پیکان
1 - 1
فولاد
20:15
صنعت نفت
-
مس رفسنجان
20:15
ذوب آهن
1 - 2
نساجی
20:15
دیدارهای هفته 29
یکشنبه 3 مرداد 1400
فولاد
2 - 0
صنعت نفت
20:15
ماشین سازی
0 - 5
پیکان
20:15
مس رفسنجان
2 - 1
شهر خودرو
20:15
مسجد سلیمان
1 - 2
گلگهر سیرجان
20:15
نساجی
1 - 3
استقلال
20:15
پرسپولیس
3 - 1
تراکتور
20:15
سایپا
1 - 0
آلومینیوم اراک
20:15
سپاهان
2 - 0
ذوب آهن
20:15

 


 

آخرین و جدیدترین جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ایران فصل 99-1400

43315
این مطلب مفید بود ؟2677638
منبع : بخش ورزشی نمناک/م
1 نظر به ثبت رسیده است
وبگردی