احکام و مسائل شرعی
در این سلسله اخبار دنباله دار، احکام و مسائل شرعی مبتلابه مکلفین با توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید ارائه می شود.

احکام و مسائل شرعی مبتلابه مکلفین با توجه به فتاوای مراجع معظم تقلید

دردین اسلام احکام و مسائل شرعی وجود داردکه دانستن آنها برای همه ی ما مسلمان واجب ولازم است که ما در این مطلب به چند نکته از آنها اشاره میکنیم . همه این احکام پیش رو مورد اتفاق همه علما و مراجع می باشد.

 

مسئله 71) قربانی کردن در دو مورد مشروع است:

1 ـ قربانی در روز عید قربان چه در منا و چه در غیر منا.

2 ـ عقیقه( گوسفندی که روز هفتم تولد نوزاد قربانی می کنند.)

مسئله 72) آب مضاف بر دو قسم است:

1 ـ آبی که از چیزی گرفته باشند، مانند آب میوه.

2 ـ آبی که با چیز دیگر مخلوط شده باشد، مانند آب گل آلود.

مسئله 73) جنایت دو صدمه زدن به غیر، که باعث ضمان می شود، بر دو صورت است:

1 ـ مباشرت ( خود شخص، مستقیما به دیگری صدمه ای وارد کند.)

2 ـ تسبیب (دیگری را وادار به انجام جنایت کند) که در هر صورت باید طرف قوی جریمه بدهد(1)

مسئله 74 ) همه عبادات را می توان از نظر اجزای آن به دو قمست تقسیم کرد:

1 ـ بسیط ( عبادتی که از اجزای مختلف تشکیل نشده است، مانند غسل ارتماسی که یک عمل بیش نیست و یا مانند پرداخت وجوه شرعیه)

2 ـ مُرَکب ( عیادتی که از اجزایی تشکیل شده، مثل وضو، غسل ترتیبی و مانند اینها)

احکام ومسائل شرعی

احکام مورد اتفاق همه علما و مراجع

مسئله 75 ) نشانه حد ترخص(2) برای مسافر دو چیز است:

1 ـ خفای اذان (نشنیدن اذان محل)

2 ـ خفای جُدران ( ندیدن دیوارهای آن محل)

مسئله 76 ) تحقق ربا به دو چیز است(یعنی دو چیزی باعث می شود که معامله ربوی شود)

1 ـ شرط زیادی (یعنی شرط کند زیادتر از آنچه داده است به او برگردانند)

2 ـ همجنس بودن کالاهایی که مبادله می کنند، مثل گندم با گندم و جو با جو.

پی نوشت:

1 ـ اگر انجام جنایت به مباشرت باشد، جریمه بر عهد مباشر است، و اگر به تسبیب باشد، دو صورت دارد:

الف ـ چنانچه سبب قوی تر باشد، باید جریمه را مسبِب بدهد، مانند اینکه شخص عاقل و بالغ، فرد دیوانه یا طفق و یا حیوانی را وادار به جنایت کند که در این صورت، جریمه بر عهده آن شخص است.

ب ـ اگر مباشر قوی تر است، باید جریمه را مباشر بدهد، مانند اینکه شخص عاقل مکلفی ، فردی دیگر مانند خود را وادار به جنایت نماید که در این صورت جریمه بر عهده فرد دوم است که مباشر است.

2 ـ حد ترخص برای کسی که به سفر می رود، به جایی گفته می شود که اگر روزه دار است، می تواند افطار کند و نماز را باید شکسته بخواند.

پاسخ به سوالات احکام و مسائل شرعی مبتلا به مکلفین

45
این مطلب مفید بود ؟41
برگرفته از جام نیوز-/ر
برچسب : احکام شرعی
وبگردی