تست هوش
در این مطلب یک تست هوش تصویری وجود دارد که قطعا با جواب دادن به این تست نشان میدهید سطح هوش بالایی دارید.

تست هوش تصویری جالب

چهار نفر هستند که هر کدام یک شماره دارند. با توجه به روابطه بین اعداد، آیا می توانید شماره نفر پنجم را حدس بزنید...

 

تست هوش

شماره نفر پنجم چند است؟

تست هوش تصویری با جواب

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

¤ ¤¤¤

 

پاسخ تست هوش شماره نفر بعدی چند است:

عدد 119 که برابر است با 2,357,947,691 می باشد.

نفر اول: 11

نفر دوم: 3^11 ‎‎‎‎‎

نفر سوم:5^11

نفر چهارم:7^11

نفر پنجم:9^11

هوش خود را با این تست محک بزنید

1.8121
این مطلب مفید بود ؟4477
برگرفته از هوش من/ی
برچسب : تست هوش
وبگردی