خواستگار مناسب
یکی از مهم ترین موضوعات زندگی هر فرد انتخاب انسان مناسب برای زندگی مشترک است، زیرا این انتخاب تمام زندگی یه انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.

انتخاب خواستگار خوب با توجه به شخصیت او

باورهای مختلفی درباره خوشبخت شدن زوجین وجود دارد، بسیاری از افراد بر این باورند که مردها عاشق زن های جسور هستند، برخی نیز می گویند زن باید سر به راه باشد تا مرد او را بپرستد، عده ای نیز می گویند زن و مرد باید مثل آب و آتش باشند.

آنچه می تواند دوام و آرامش یک رابطه را تنظیم کند، مناسب بودن ترکیب یک زوج با یکدیگر است. در این بخش از خانواده پلاس نمناک به شما می گوییم که با کدام یک از خواستگارانتان خوشبخت می شوید؟

ازدواج با فرد سلطه پذیر

افراد سلطه پذیر قدرت را در زندگی به دست فرد مقابلشان می دهند تا او زندگی شان را جلو ببرد. این افراد دوست دارند حمایت شوند و در جست و جوی یک مراقب هستند.آن ها از اینکه کسی در زندگیشان تصمیم بگیرد و به آنها امر و نهی کند، ناراحت نمی شوند. اگر یک زن سلطه پذیر ازدواج کند، بعد از ازدواج از همسرش مردی سلطه گر می سازد.

در حالی که ممکن بود چنین مردی بعد از ازدواج با یک زن سلطه گر، رفتار های حاکی از قدرت طلبی را نشان ندهد. بررسی ها نشان داده ازدواج هایی که یکی از طرفین سلطه گر و یکی سلطه پذیر بوده از رابطه هایی که برابری و اشتراک نظر در آن ها مبنای تصمیم گیری بوده، دوام بیشتری داشته اند.

زوج

ازدواج با سلطه گر ها

افراد سلطه گر، عاشق تسلط و قدرت و اهل بازی برد- باخت هستند و می خواهند همان کسی باشند که رابطه را به پیش می برد و تصمیم های ریز و درشت را می گیرد. این افراد پیام ها را به شکل غیرمستقیم به طرف مقابلشان منتقل می کنند.

ازدواج با فرد سلطه گر، اگر سلطه پذیر نیستید به خاطر اجبار، ترس از تنها شدن و... رابطه را دچار مشکل می کند اما قرار گرفتن فرد سلطه گر، با فرد سلطه پذیر در یک رابطه ترکیب خوبی را ایجاد می کند زیرا فرد سلطه پذیر نه به خاطر ترس و اجبار، به خاطر میلش به تحت سلطه قرار گرفتن در آن رابطه می ماند و خطری زندگی زناشویی شان را تهدید نمی کند. اگر فردی که سلطه پذیر نیست، با همسری سلطه گر زندگی کند این فرد قربانی خشونت خانگی شده و عاقبت زندگی او مدام جنگ و دعوا کردن است.

ازدواج با افراد برون گرا

افراد برونگرا افرادی بسیار اهل معاشرت و پر جنب و جوش هستند که دوستان زیادی دارند و از انجام کارهای گروهی لذت می برند. زندگی و کار کردن در محیط های شلوغ برای آن ها ایده آلشان است و تمایل دارند که کانون توجه باشند واز تنهایی گریزانند.

اغلب این افراد تمایل دارند با افرادی ازدواج کنند که مانند خودشان اهل معاشرت باشند. ازدواج کردن یک زن درونگرا با یک مرد برونگرا به طور قطع بدون مشکل نخواهد بود زیرا تمایلات اجتماعی درونگراها با برونگراها کاملاً متفاوت است، این تفاوت های بنیادی می تواند منشأ نزاع ها و جروبحث های فراوان باشداما سازش رمز موفقیت ازدواج درونگرا و برونگرا است و پیوند بین آنها را تقویت می کند.

اگر در ازدواج شخصیت برونگرا و درون گرا با یکدیگر کنار آمده و سازش کنند، می توانند در زندگی مشترک باعث رشد یکدیگر شوند و به نسخه بهتری از خودشان تبدیل شوند مثلا افراد درونگرا به لطف همسر برونگرایشان مجبور می شوند، در موقعیت هایی قرار بگیرند که قبلاً از آنها اجتناب می کردند و مهارت ها و قابلیت هایشان را کشف کنند و در مسیر رشد خود گام بردارند.

دوستانه

ازدواج با افراد درون گرا

تیپ شخصیتی درون گرا دوستان زیادی ندارند و انرژی خود را از تنهایی و محیط های خلوت به دست می آورند و ترجیح می دهند وقت خود را صرف انجام فعالیت های انفرادی و تمرکز بر دنیای درونی خویش نمایند. این افراد اهل معاشرت و رفت وآمد نیستند و در حضور جمع معمولا شنونده هستند.

ازدواج یک فرد درون گرا با یک برونگرا مشکلات خاص خود را در پی دارد اما اگر هر دو طرف برای غلبه بر این مشکلات با هم متحد شوند، می توانند رابطه شان را تقویت کنند.

ازدواج با فرد حسی

افرادی که حسی هستند به حواس 5 گانه خودشان اهمیت میدهند و برای آنها چیزی اهمیت دارد که از طریق حواس 5 گانه قابل درک باشد. افراد حسی چندان اهل تخیل و فانتزی نیستند و تا زمانی که چیزی را نتوانند با حواس پنج گانه خود درک کنند، آن را به رسمیت نمی شناسند. عملی بودن و قابلیت اجرایی کردن هر ایده ای برای آنها از هر چیز دیگری مهم تر است.

افراد حسی، واقع بین هستند دوست دارند حرف بزنند، بشنوند و تفسیر کنند، مشاهده گران خوبی هستند، اغلب مواقع جزئیات را به خوبی به خاطر می سپارند، از لحظه حال لذت می برند. اگر می خواهید با فرد دارای تیپ شخصیتی حسی ازدواج کنید باید سعی کنید گاهی اوقات از دریچه ی نگاه او به زندگی بنگرید برای رسیدن به تفاهم در ازدواج تیپ شخصیتی شهودی با حسی با همسر خود به صریح و شفاف صحبت کنید. به او برچسب کوته فکر نزنید.

درخواست

ازدواج با شهودی ها

افراد شهودی اهل تخیل و کلی نگربوده و از حس شش خود کمک می گیرند و ازحدس و گمان استفاده می کنند. آنها به جزئیات توجه زیادی نمی کنند. این افراد اغلب اوقات می توانند به چند موضوع مختلف فکر کنند و کارهای ابتکاری و نو را دوست دارند.

آن ها از تکرار بیزار و به دنبال تغییرات بزرگ هستند. اگر می خواهید با فرد دارای تیپ شخصیتی شهودی ازدواج کنید باید انتظار کارها و رفتارهای تکراری و روتین را نداشته باشید،درباره جزئیات با او بحث نکنید، دنبال دلیل صحبت ها و رفتارهای او نباشید، به او برچسب بی مسئولیت و حواس پرت نزنید.

ازدواج با شخصیت فکری

افراد دارای شخصیت فکری منطق، قوانین و مقررات برایشان در اولویت هستند و جدی و قاطع هستند. آنها ترجیح می دهند تصمیماتی را بگیرند که از روی عقل و منطق باشد و به احساسات و نظر دیگران بهایی نمی دهند. افراد فکری در تصمیم گیری به خوبی فکر می کنند. آنها بحث کردن راجع به نظریات مختلف را دوست دارند و گاهی ابحث کردن را به دلیل جلب توجه نظر دیگران انجام می دهند.

این افراد رک و بی پرده صحبت می کنند و زمان انتقاد کردن خجالت زده نمی شوند و هیچ گاه احساساتشان را به نمایش نمی گذارند. فکری ها در شروع یک ارتباط مشکلات و واقعیت های سخت را در نظر می گیرند. وقتی فکری ها مشکلی را تشخیص دهند شروع به حل آن می کنند. فکری ها انسان های صادقی میباشند و تلاش می کنند که درمورد مشکل صحبت کنند و به جدایی فکر نمیکنند.

ازدواج با شخصیت احساسی

افراد احساسی، احساساتی و عاطفی هستند و در تصمیم های بزرگ و کوچک زندگی شان بیشتر به احساسات توجه می کنند. جلب تأیید و نظر دیگران برای آنها در زمان تصمیم گیری اهمیت دارد. احساسی ها وقتی عاشق می شوند هیچ کاری برای خوشحالی خودشان انجام نمیدهند.

احساسی ها عقیده دارند که بحث ها مصیبت میباشند و تا زمانی که حل نشوند و زندگی به حالت تعادل باز نگردد همچنان ترس و نگرانی دارند. زوج های فکری احساسی پس از بحران، روابطشان همچنان محکم و پایدار باقی می ماند و تا زمانی که یک تضاد آشکار بین انها وجودنداشته باشد فرد احساسی به هر قیمتی که شده در کنار همسرش می ماند.

زوج شاد

ازدواج با تیپ شخصیتی ساختارگرا

افراد با تیپ شخصیتی ساختارگرا حتما باید در کارهایشان برنامه ریزی داشته باشند و در تمامی کارها مقید به ساختار، برنامه ریزی، نظم و زمان بندی هستند. این افراد تا تصمیم گیری نکنند نمی توانند کاری را رها کنند و امکان ندارد تا نتیجه ی کاری را نبینند به سراغ انجام فعالیت دیگری بروند.

آنها قبل از انجام هر کاری، وسایل مورد نیازش را کامل تهیه می کنند و دوست ندارند دیگران به ویژه در لحظات آخر، تصمیمشان را تغییر بدهند. تغییر در برنامه و زمان بندی و انجام کارهای پیش بینی نشده به شدت تیپ شخصیتی ساختارگرا را از تعادل خارج می کند.

ازدواج با تیپ شخصیتی منعطف

افراد با تیپ شخصیتی منعطف به اشخاص دقیقه نودی معروف هستند وقابلیت انجام چند کار را به طور هم زمان دارند. این افراد با تغییر در برنامه شان توانایی سازگار کردن خود را دارند. اگر به افراد منعطف زیادی فشار بیاورید که از یک چارچوب و ساختار مشخص پیروی کنند عملاً دست و بال آن ها را بسته اید و آن ها را تحت فشار قرار داده اید. وقتی آن ها را وادار می کنید که تصمیم بگیرند، به شدت مضطرب و بی قرار می شوند.

شخصیت منعطف در زمان قرار خیلی دیر حاضر می شود و در واقع بازه زمانی برای آنها بسیار منعطف و مبسوط است. وقتی با یکفرد منعطف رابطه دارید، یک زندگی هیجان انگیز و پیش بینی ناپذیر را در پیش دارید زیرا این افراد این مهارت را دارند که حتی از خسته کننده ترین لحظات هم، نوعی فان خلق کنند.

خواستگاری که ازدواج با اون یعنی خوبشختی

3.950
این مطلب مفید بود ؟3911
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ن.ح
وبگردی