دعای استخاره
دعای استخاره و روش خواندن نماز استخاره برای مواقعی است که قصد انجام کار مهمی همچون تجارت یا ازدواج در پیش است و استخاره با قرآن انجام می شود.

دعای استخاره با تسبیح و روش استخاره با قرآن

دعای استخاره برای ازدواج و کار مهم را میتوان از دل احادیث و آیات قرآن استخراج کرد. اگر برای انجام کار مهمی قصد گرفتن استخاره دارید، حتما باید آداب استخاره با قرآن و... که در مطالب متعددی همچون روش استخاره گرفتن در مفاتیح الجنان، موجود است را بدانید. علاوه بر دعای استخاره، نماز استخاره نیز توسط بسیاری سفارش شده است که در این بخش از دین و مذهب نمناک به آنها اشاره شده است.

دعای استخاره بعد از نماز استخاره

شیخ طوسی در کتاب اقتصاد آورده است:

کسی که اراده انجام کاری را کرده است، سنت است که غسل کند و دو رکعت نماز به جا آورد، بعد از آن به سجده رود و صد مرتبه بگوید:

استخیر الله تعالی فی جمیع اموری کلها خیرة فی عافیة.

پس از آن، آن چه به دل و قلبش افتاد، عمل کند. (علامه مجلسی، مفاتح الغیب، ص 34)

روش استخاره امام سجاد(ع)

امام باقر علیه السلام فرموند:

پدرم امام سجاد علیه السلام هر گاه می خواست کاری انجام دهد، وضو می کرد و دو رکعت نماز می خواند، بعد از نماز، دویست بار از درگاه خدا، طلب خیر می کرد، سپس دعا می کرد و بعد، آن کار را انجام می داد. (مکارم الاخلاق، ص 322)

روش استخاره گرفتن در فرمایشات امام علی(ع)

امیرمؤمنان علی (ع) فرموند:

ابتدا دو رکعت نماز بخوان، بعد صد بار بگو:استخیر الله، یعنی از خدا طلب خیر می کنم.

آن گاه دعا کن و سپس کار خود را انجام بده. (مفاتح الغیب، ص 17)

استخاره

دعای استخاره با ترجمه

ابو یعفور می گوید:

از امام صادق (ع) شنیدم که در کیفیت استخاره چنین فرموند:

نخست، خدا را تمجید کن و حمد و ثنای الهی را به جا آور و بعد بر محمد صلی الله علیه و آله و آلش صلوات بفرست، آن گاه بگو:

اللهم انی اسالک بانک عالم الغیب و الشهادة، الرحمن الرحیم، و انت علام الغیوب، استخیر الله برحمته.

ترجمه :پروردگارا! از تو که دانای غیب و آشکار و رحمان و رحیمی و تو که دانای تمام رازهایی تقاضا می کنم؛ از خدا به مدد رحمتش طلب خیر می کنم

آنگاه امام صادق علیه السلام فرمود:

اگر کار، مهم و مشکل بود، دعای فوق را صد بار بخوان و اگر آسان بود، سه بار بخوان. (بحار الانوار، ج 91، ص 256)

دعای استخاره در مفاتیح و کتب حدیث

مکارم الاخلاق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که هر گاه امری را اراده کنی، پس با کسی مشورت مکن تا با خدا مشورت کنی، پرسیدند:

چگونه با پروردگار خود مشورت کند؟

فرمودند:

صد مرتبه بگوید:استخیر الله پس با مردم مشورت کند تا خدا خیر او را بر زبان هر که خواهد جاری کند. (مکارم الاخلاق، ص 318)

استخاره بعد از نماز

یسع بن عبد الله قمی به امام صادق علیه السلام عرض کرد:

گاهی می خواهم کاری انجام دهم، ولی متحیر هستم که آیا انجام دهم یا نه؟

امام صادق علیه السلام به او فرمود:

هنگام نماز که شیطان از هر وقت دیگر از انسان دورتر است، قرآن را بگشا، اولین آیه ای که در آغاز صفحه دست راست می بینی، عمل کن. (بحار الانوار، ج 91، ص 265)

دعای استخاره با قرآن و آداب استخاره قرآنی

از رسول خدا (ص) نقل شده است که فرموند:

هنگام استخاره با قرآن، ابتدا سه بار سوره توحید را بخوان، سپس سه بار صلوات بر محمد و آلش بفرست، سپس بگو:

اللهم تفالت بکتابک و توکلت علیک، فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک.

بعد از این دعا، قرآن را بگشا و از سطر اول، صفحه سمت راست، مقصود خود را به دست آور. (بحار الانوار، ج 91، ص 241)

دعای استخاره با تسبیح و روش گرفتن استخاره با تسبیح

علامه مجلسی می فرماید:

پدرم از شیخ بهایی، نقل می فرمود که:ما دست به دست از مشایخ خود شنیده ایم که حضرت صاحب الامر (ص) در مورد استخاره با تسبیح روایت می کردند که:

سه مرتبه بر محمد و آل محمد، صلوات بفرست، سپس میانه تسبیح را بگیر و دو تا دو تا رد کن، اگر آخری جفت آمد، بد است و اگر طاق آمد خوب است. (مفاتح الغیب، ص 52; بحار الانوار، ج 91، ص 250)

استخاره با کاغذ

حمیری، عریضه ای به خدمت حضرت صاحب (ع) نوشت و پرسید که:

اگر کسی در انجام یا ترک کاری مردد شود، و دو انگشتر بگیرد بر یکی بنویسد «بکن » و بر دیگری «مکن » پس هر دو را پنهان کند و چندین مرتبه، خیر خود را از خداوند، طلب کند، آن گاه یکی از آن ها رابیرون آورد و به آن عمل کند، آیا حکم استخاره دارد؟

حضرت در جواب نوشتند:

آن چه عالم اهل بیت (ع) در باب استخاره مقرر فرموده نماز کردن و رقعه ها (کاغذ) نوشتن است، یعنی چنان باید کرد. (مفاتح الغیب، ص 53 به نقل از:احتجاج طبرسی، ج 2، ص 314)

دعای استخاره با کاغذ و آموزش این روش استخاره

امام صادق فرمودند:

هر گاه اراده کاری نمودی، شش عدد کاغذ بردار، در سه تا از آن کاغذها بنویس:

بسم الله الرحمن الرحیم.خیرة من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانة (مثلا لاحمد بن خدیجة) افعله.

و در سه تای دیگر بنویس:

بسم الله الرحمن الرحیم.خیرة من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانة (مثلا لاحمد بن خدیجة) لا تفعل.

آن گاه این شش کاغذ را زیر سجاده خود بگذار، سپس برخیز و دو رکعت نماز بخوان، پس از نماز به سجده برو و در سجده، صد بار بگو:

استخیر الله برحمته فی عافیة

سپس سر از سجده بردار و راست بنشین و بگو:

اللهم خر لی و اختر لی فی جمیع اموری فی یسر منک و عافیة

سپس با دست خود، آن شش کاغذ را از زیر سجاده بیرون بیاور و مخلوط کن، آن گاه یکی از آن ها را بردار، و سپس یکی دیگر را بردار، و سپس سومی را بردار، اگر در هر سه، پشت سر هم نوشته بود:

«لا تفعل:انجام مده » پس تو انجام نده.

و اگر در هر سه نوشته بود:«افعل:انجام بده » پس تو انجام بده.

و اگر مخلوط بود یعنی به این صورت که:

در اولی نوشته بود افعل (انجام بده) و در دومی نوشته بود لا تفعل (انجام نده)، در این صورت تا پنج عدد کاغذ را بیرون بیاور، و در میان آن پنج عدد هر گاه در اکثر آن ها (یعنی سه عدد از آن ها) هر چه نوشته بود، همان را انجام بده و ششمین کاغذ را ترک کن که نیازی به آن نداری. (فروع کافی، ج 3، ص 470- 471)

استخاره ازدواج

استخاره برای ازدواج

برای آشنایی با حقایق استخاره برای ازدواج و جایز بودن یا نبودن این مسئله، میتوانید مطلب " استخاره برای ازدواج چگونه است؟"  را مطالعه فرمایید.

حدیث درباره استخاره و دعای استخاره

امام صادق علیه السلام فرمود که خدا می فرماید:

از بدبختی بنده من آن است که کاری از کارهایش را بدون استخاره (طلب خیر) از من انجام دهد. (بحار الانوار، ج 91، ص 222)

بهترین دعای استخاره + روش استخاره با قرآن و تسبیح

4.26
این مطلب مفید بود ؟51
منبع : بخش دین و مذهب نمناک/ن/ن.ح
وبگردی