خواب کودک

ترس کودکان
مشکلات کودکان موقع خواب یا دیدن کابوس و جیغ زدن است یا کلا ترس از تنها خوابیدن دارند که هر دو مشکل را بررسی و درمان میکنیم.
خوابیدن کودک

سن جدا خوابیدن کودک از والدین

زمان مطالعه : 3 دقیقه
خوابیدن کودک در کنار والدین نباید به صورت عادت همیشگی درآمده و هم کودک و هم والدین جدایی خود را غیر ممکن تصور کنند.بهترین زمان و بهترین سن برای جدا خوابیدن کودکان را روانشناسان کودک تعیین کرده اند.
جداکردن اتاق خواب کودک

بهترین زمان جداکردن اتاق خواب کودک

زمان مطالعه : 3 دقیقه
جداکردن اتاق خواب کودک برای والدین کمی مشکل است چنانچه گاهی کودک تا سنین مدرسه در کنار مادر می خوابد و این وابستگی کاملا به ضرر هر دو طرف است غافل از آنکه زمان و چگونگی جدا خواباندن کودک باید رعایت شود.
شیر دادن به کودک در خواب

شیر دادن به کودک در خواب و پوسیدگی دندان

زمان مطالعه : 2 دقیقه
شیر دادن به کودک در خواب کار اشتباهی است که تمام مادران آن را مرتکب می شوند و نتیجه ی آن پوسیدگی دندان کودک و مشکلات دیگری است که در ادامه می خوانید.
صفحه 3 از 3