ضرب المثل چاه کن
ایرانی ها معمولا برای بهتر رساندن منظورشان از ضرب المثل استفاده می کنند که یکی از معروف ترین آنها ضرب المثل ها چاه کن است که داستان بسیار جالبی دارد.

معنی ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است

ایرانی ها در گفتار روزمره خود از ضرب المثل های فراوانی استفاده می کنند که هر کدام معنای متفاوتی دارد. ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است، یکی از مثل های پرکاربرد در زبان فارسی است، اگر شما هم زیاد از این ضرب المثل استفاده می کنید، جالب است که دریابید این ضرب المثل از کجا آمده و ریشه و داستان آن چیست. با این بخش از نمناک همره شوید تا با داستان یکی دیگر از ضرب المثل های پر کاربرد فارسی آشنا شوید.

داستان ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است

روزی روزگاری در زمان حکومت عباسیان، مرد عربی در نزد حاکم عزیز و دوست داشتنی بود، به همین دلیل خدمه ای به رابطه حاکم و مرد عرب حسادت می کرد و در نظر داشت مرد عرب را از چشم حاکم بیاندازد و خود عزیز گردد.

غلام حسود برای دستیابی به خواسته خویش نقشه ای کشید و مرد عرب را به خانه خود دعوت نمود و غذاهای زیادی که در آن سیر ریخته بود را تدارک دید. مرد عرب و غلام با یکدیگر غذا تناول نموده و پس از آن صحبت کردند. غلام حسود به مرد عرب گفت امروز با حاکم کمتر هم صحبت شو و در زمان صحبت جلوی دهانت را بگیر چرا که دهانت بوی سیر می دهد و باعث اذیت حاکم خواهی شد.

غلام سپس نزد حاکم رفت و بیان کرد:ای حاکم بزرگ‌مرد عرب که چندین ساعت پیش مهمان من بود، و می گفت که دهان حاکم ما دهانش بوی بدی می دهد و من برای اذیت نشدن باید جلوی دهان و بینی خود را بگیرم.

حاک پس از شنیدن حرف های غلام عصبی شد و مرد عرب را فراخواند، مرد عرب وارد قصر شد، در حالی که جلوی دهان و بینی خود را به توصیه غلام گرفته بود!

بوی دهان

حاکم بعد از دیدن مرد عرب نامه ای نوشت و به دست او داد که به حاکم دیگری تحویل دهد. مرد عرب نامه به دست از قصر خارج شد و بعد از دیدن غلام حسود گفت که حاکم نامه ای نوشته که باید به دست حاکم دیگری برسانم، غلام از اینکه حاکم مرد عرب را تنبیه نکرده بود، حسادتش طغیان کرد و با خود پنداشت، حتما بعد از رساندن نامه به مرد عرب هدیه و تحفه ای تعلق خواهد گرفت، پس نامه را با ترفندی از مرد ساده دل عرب گرفت تا مژدگانی از آن او شود.

حاکم که در نامه نوشته بود آورنده نامه اعدام گردد، پس از چند روز غیبت غلام و خبر از حضور مرد عرب در شهر متعجب مرد ساده دل عرب را نزد خود فراخواند و ماجرای نامه را برای او تعریف کرد و در پایان پرسید:

دهان من بوی بدی می دهد؟

مرد عرب با شنیدن حرف حاکم بی خبر از همه جا متعجب پرسید:

سرورم چرا این حرف را می زنید؟

حاکم گفت:

تو این سخن را به غلام گفته بودی و آن روز که نزد من آمدی گرفتن بینی و دهانت تصدیق این سخن بود.

مرد عرب پس از شنیدن سخنان حاکم تمام ماجرا و مهمانی را برای حاکم تعریف نمود و دسیسه غلام را فاش کرد، حاکم که ماجرا را شنید و دانست که غلام به جای مرد عرب گردن زده شده است و گفت:

چاه کن همیشه ته چاه است.

معنی ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است

ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است، بدین معنا می باشد، کسی که بد خواه دیگران باشد و با بدگویی و نیرنگ بخواهد مشکلی برای آنها ایجاد نماید، دچار مشکل و گرفتاری خواهد شد و خودش در دام می افتد و نتیجه ی بدی هایش را می بیند.

کاربرد ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است

این ضرب المثل زمانی کاربرد دارد که فردی با نقشه و حیله و نیرنگ و بدگویی سعی در اذیت و آزار و خراب کردن وجهه خوب فردی دیگر داشته باشد اما سرانجام خود در دام بدی ها افتد و نتیجه اعمالش به خودش بر گردد.

داستان ضرب المثل چاه کن همیشه ته چاه است+ کاربرد

3.830
این مطلب مفید بود ؟237
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک /ن/ن.ح
برچسب : ضرب المثل
وبگردی