متن درباره خدا

جملات خاص و آرامبخش درباره خدا

کد مطلب : 66878زمان مطالعه : 5 دقیقه
یاد کردن از خداوند در مواقع مشکلات، خوشی ها و یا در هر شرایطی آرامش بخش دل ها است، متن و جملات زیبا و آرامبخشی درباره خداوند وجود دارد.

جملات زیبا و متن های مفهومی درباره خدا

یاد خداوند متعال در تمام لحظات همراه همیشگی ما انسان ها است، به طوری که هم در زمان مواجه شدن با مشکلات و هم در خوشی ها یادش آرامش بخش دل های ما می شود. چراکه خداوند یگانه نجات دهنده بندگان در هر شرایط می باشد و آخرین امید همان کسانی که درگیر غم و اندوه و مشکلات زندگی شده اند. با ما باشید تا جدیدترین و ناب ترین جملات زیبا درباره خداوند را در این مطلب از نمناک با یک حس و حال وصف ناشدنی بخوانید و برای یک لحظه آرامشی خاص در وجود خود پدیدار نمایید.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوند برای حقیقت دروازه های بسیاری تعبیه کرده تا به هر مؤمنی که بر آنها می کوبد، خوش آمد بگوید.

جبران خلیل جبران

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

وقتی از اینکه آنچه را می خواستی بدست نیاوردی افسرده ای

فقط محکم بنشین و شاد باش

خداوند در فکر دادن چیز بهتری به تو می باشد . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ…

ﮐﻪ انسان ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ…

ﻃﯿﺐ ﻭ ﻃﺎﻫﺮ…

ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺖ:« ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺭﻫﺎﯾﻢ ﻣﮑﻦ»

ﺩﻝ ﺧﺪﺍ ﺑﻠﺮﺯﺩ…

متن درباره خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گفتم:خدایا از همه دلگیرم گفت:حتی از من؟

گفتم:خدایا دلم را ربودند گفت:پیش از من؟

گفتم:خدایا چقدر دوری گفت:تو یا من؟

گفتم:خدایا تنها ترینم گفت:پس من؟

گفتم:خدایا کمک خواستم گفت:از غیر من؟

گفتم:خدایا دوستت دارم گفت:بیش از من؟

گفتم:خدایا اینقدر نگو من گفت:من توام، تو من . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بـاران می بارد به حرمت کداممان!!!

نمیدانم!

من همین قدر میدانم؛ باران صدای پای اجابت است…

خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد

نیاز کن…

مرا نیز دعا کنید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برکت پروردگار مثل بارونه، اگر خیس نمی شم، جایم را عوض می کنم . . .

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

من

عـــــاشقی را

از خـــــدا یاد گرفتم

همان لحظه که گفت

صدبار اگر توبه شکستی بازآ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آرزویت را برآورد میکند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوند، گوش ها و چشم ها را در سر قرار داده است

تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جست و جو کنیم . . .

متن درباره خداوند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم

خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود

و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من دوست دارم به طبیعت به عنوان یک ایستگاه پخش نامحدود فکر کنم،

که از طریق آن خدا هر ساعت با ما صحبت می کند، اگر تنها تنظیم کنیم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوند یک هنرمند تجربی منحصر به فرد است. او زرافه، مارمولک و گربه را خلق کرده و اصلاً هم برایش مهم نیست که او را متهم به تعهد به داشتن یک سبک هنری مشخص کنند.

پابلو پیکاسو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هر صبح پلک هایت فصل جدید از زندگی را ورق میزند

سطر اول همیشه این است

خدا با من است

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوند

نه به قدر رویاها

بلکه به اندازه ایمان و اطمینان توست که می بخشد

با هر سختی، آسانی است

خداوند

دوبار تکرار کرده تا ته دلمون قرص باشه …!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خود را ارزان نفروشیم

در فروشگاه بزرگ هستی روی قلب انسان نوشته اند

قیمت = خدا

خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

آموخته ام که وقتی ناامید میشوم

خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود

و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خدا را دوست بدارید

حداقلش این است که یکی را دوست دارید که روزی به او می رسید . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خـداونــــــــدا …!

تو تکراری ترین ” حضور ” زندگی منی …!

و من عجیب به آغوش تو …

از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است

آرام، بی صدا، همیشگی . . .

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

همه افراد خوشبخت خدا را در دل دارند پس تو را چه غم که اینقدر احساس تنهایی می کنی؟ بدان در تنهاترین لحظات و در هر شرایط خداوند با توست.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوند برای پیام هایش مترجم های متعددی را به کار گرفته؛ بعضی از طریق سن و سال، تعدادی به وسیله امراض و بیماری ها، برخی جنگ و گروهی از راه عدالت و دوستی.

ماریکان منصور

درباره خدا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می دزدد. یکی آهسته می گوید:«کنارت هستم ای تنها» و دل آرام می گیرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

” خدایا ” تو را عاشق دیدم و غریبانه عاشقت شدم

تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم

تو را وفادار دیدم و بی وفایی نمودم ولی هر کجا که رفتم سرشکسته بازگشتم

تو را گرم دیدم و در سردترین لحظات به سراغت آمدم

اما…

تو مرا چه دیدی که همچنان بخشنده و توبه پذیر و مشتاق بنده ات ماندی ؟

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ، آرامشت را می دزدد. یکی آهسته می گوید:«کنارت هستم ای تنها» و دل آرام می گیرد.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شک نکن

درست در لحظه ی آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی

نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد

خدا از راه می رسد . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

زخمهای دلت را فقط به خدا بسپار

خودش بهترین مرهم ها را دارد

باور کن ..

آرام آرام همه چیز

خوب می شـود

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

وقتی خدا از پشت دست هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم.

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

خداوندا

تو میدانی آنچه را که من نمیدانم

در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمهاست

تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز

درباره خداوند

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است

آرام، بی صدا، همیشگی . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش

راه آسمان باز است، پر بکش

او همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند ؟

اگر هیچکس نیست، خدا که هست . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش

خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید . . .

 _-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_ 

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید

دسته گلی تقدیم تان می کند و خوب تر از آن است که

اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کاش..

کاش” باران “بگیره

کاش” باران “بگیره و شیشه بخار کنه…

و من همه دلتنگیهامو روش ها کنم…

و با گوشه آستین همه دلتنگی هامو پاک کنم…

و… خلاص…!

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد

که سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من . . .

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

یوسف می دانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا و به امید او حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد …

“اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ، به طرف درهای بسته بدو چون خدای تو و یوسف یکیست”

متن و جملات بی نهایت زیبا درباره خداوند

4.484
این مطلب مفید بود ؟7410
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ح.ب/ن
وبگردی