تولد

استخاره

دعای استخاره
دعای استخاره و روش خواندن نماز استخاره برای مواقعی است که قصد انجام کار مهمی همچون تجارت یا ازدواج در پیش است و استخاره با قرآن انجام می شود.
عمل به استخاره

عمل نکردن به استخاره گناه داره؟

زمان مطالعه : 6 دقیقه
برای اغلب افراد این موضوع سوال است که حکم عمل نکردن به استخاره چیست؟ بزرگان دین و مراجع تقلید نظرات خود را در رابطه با این موضوع بیان کرده اند.
دعای استخاره

دعایی که قبل استخاره باید خواند

زمان مطالعه : 7 دقیقه
استخاره گرفتن یکی از راه های کمک گرفتن از خداوند می باشد و با خواندن دعای استخاره و نماز استخاره می توانیم این عمل را به نحوه احسن انجام دهیم.
استخاره برای ازدواج

برای ازدواج استخاره بگیریم یا نه ؟

زمان مطالعه : 6 دقیقه
ازدواج یکی از مهم ترین مراحل زندگی می باشد و به همین علت ممکن است افراد قبل از ازدواج دچار شک و تردیدهایی شوند و اقدام به استخاره کنند، اما آیا استخاره قبل ازدواج باید صورت بگیرد؟
بهترین زمان استخاره

بهترین زمان استخاره چه وقتی است؟

زمان مطالعه : 7 دقیقه
زمانی که انسان در مسیر زندگی اش بر سر دو راهی قرار می گیرد و تصمیم درست را نمی داند از مشورت خداوند با استخاره در بهترین زمان ها کمک می گیرد.
روش استخاره با قرآن

آداب و روش انجام استخاره با قرآن چگونه است ؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
یکی از روش های استخاره ، استخاره با قرآن است که به معنای خواستن خیرو خوبی از خداوند است و انسان ها هنگامی که در کاری درنگ و تامل دارند و صلاح کار خود را نمی دانند، به آن توسل می جویند.
روش استخاره گرفتن

استخاره گرفتن با قرآن، فقط به این روش درسته

زمان مطالعه : 5 دقیقه
استخاره گرفتن روش های مختلفی دارد. برای گرفتن تصمیم درست برای انجام کاری می توانید با قرآن، تسبیح، نماز و کاغذ استخاره بگیرید.
سركتاب گرفتن

فرق اصلی استخاره با سرکتاب گرفتن چیست؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
بسیاری از افراد هنگامی که برای انجام کاری بین دوراهی هستند یه دنبال استخاره یا سرکتاب گرفتن می روند. در روایات درمورد هر کدام از این روشها سخنانی گفته شده است.