حافظ شیرازی

 آشنایی بیشتر با حافظ شیرازی

خواجه شمس‌ُالدّینْ محمّدِ بن بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شیرازی که چندین لقب با عنوان های تَرجُمانُ الْاَسرار، لِسان‌ُالْعُرَفا و ناظِم‌ُالاُولیاء،لِسان‌ُالْغِیْب، نیز را دارا می باشد.

بر اساس آمده ها حافظ شیرازی جوانی و همچنین اوایل نوجوانی خود را در نانوایی به عنوان شاگرد مشغول به کار بوده است.

اطلاعات بیشتر در ادامه :

فال حافظ غزل 187

فال حافظ غزل 187: دلا بسوز که سوز تو کارها بکند

تاریخ انتشار : 10 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر غزل شماره 187 با مصرع "دلا بسوز که سوز تو کارها بکند" که در جواب فال آنلاین شما آمده را میتوانید در ادامه این مطلب از بخش فرهنگ و هنر نمناک بخوانید.
فال حافظ غزل 186

تفسیر فال حافظ غزل 186: گر می فروش حاجت رندان روا کند

تاریخ انتشار : 9 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل عزل شماره 186 حافظ با مصرع آغازین "گر می فروش حاجت رندان روا کند" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 185 حافظ

تفسیر غزل 185 حافظ: نقدها را بود آیا که عیاری گیرند

تاریخ انتشار : 8 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"نقدها را بود آیا که عیاری گیرند" مصرع اول غزل شماره 185 حافظ می باشد که تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب می خوانید.
غزل 184 حافظ

تعبیر غزل 184 حافظ: دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند

تاریخ انتشار : 7 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
شعر مشهور "دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند" مربوط به غزل 184 حافظ می باشد که اگر در پاسخ فال آنلاین شما آمده تفسیر کامل آن را در این مطلب بخوانید.
غزل 183 حافظ

شرح غزل 183 حافظ: دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

تاریخ انتشار : 6 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
غزل شماره 183 با مصرع مشهور "دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند" اگر در جواب فال آنلاین شما آمده است میتوانید تفسیر ساده و کامل آن را در این بخش از نمناک بخوانید.
غزل 182 حافظ

غزل 182 حافظ: حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند

تاریخ انتشار : 5 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر غزل شماره 182 حافظ "حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 181 حافظ

غزل 181 حافظ: بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند

تاریخ انتشار : 4 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند" مصرع آغازین غزل شماره 181 حافظ می باشد که در ادامه تفسیر کامل آن را می خوانید.
غزل 180 حافظ

تفسیر غزل 180 حافظ: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

تاریخ انتشار : 3 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 180 حافظ با مصرع آغازین "ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 179 حافظ

غزل 179 حافظ: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

تاریخ انتشار : 2 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 179 حافظ با مصرع آغازین "رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند" که در جواب فال آنلاین شما آمده است را در ادامه این مطلب بخوانید.
فال حافظ غزل 178

فال حافظ غزل 178: هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

تاریخ انتشار : 1 مهر 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"هر که شد محرم دل در حرم یار بماند" مصرع اول غزل شماره 178 حافظ می باشد که تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب می خوانید.
غزل 177 حافظ

غزل 177 حافظ : نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

تاریخ انتشار : 31 شهریور 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"نه هر که چهره برافروخت دلبری داند" مربوط به غزل شماره 177 حافظ است که در جواب فال آنلاین شما آمده و تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 176 حافظ

غزل 176 فال حافظ : سحرم دولت بیدار به بالین آمد

تاریخ انتشار : 30 شهریور 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر کامل غزل شماره 176 حافظ که با مصرع "سحرم دولت بیدار به بالین آمد" آغاز میشود و در جواب فال آنلاین شما آمده را در ادامه این مطلب می خوانید.
غزل 175 حافظ

ترجمه غزل 175 حافظ: صبا به تهنیت پیر می فروش آمد

تاریخ انتشار : 29 شهریور 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفسیر غزل شماره 175 حافظ با مصرع آغازین "صبا به تهنیت پیر می فروش آمد" را که برای فال آنلاین شما آمده است در این مطلب بخوانید.
غزل 174 حافظ

تفسیر غزل 174 حافظ: مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد

تاریخ انتشار : 28 شهریور 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
شعر مشهور "مژده ای دل که دگر باد صبا بازآمد" مربوط به غزل 174 حافظ می باشد که اگر در پاسخ فال آنلاین شما آمده تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب بخوانید.
غزل 173 حافظ

غزل 173 حافظ : در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد

تاریخ انتشار : 27 شهریور 1402زمان مطالعه : 2 دقیقه
"در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد" مربوط به غزل شماره 173 حافظ می باشد که اگر در پاسخ فال آنلاین شما آمد تفسیر کامل آن را در ادامه این مطلب بخوانید.
صفحه 1 از 14