بیماری بورسیت

ورزش بورسیت لگن
اگر از درد شدید بورسیت لگن رنج می برید می توانید با انجام حرکات کششی ساده در خانه این دردهای عضلات لگن و ران را تسکین دهید.
بورسیت لگن

بورسیت لگن چجوری درمان میشه ؟

زمان مطالعه : 4 دقیقه
یکی از علل شایع درد لگن بورسیت لگن است که این درد یا در برآمدگی بالا تنه ی استخوان ران و یا در قسمت نشیمنگاهی استخوان لگن ایجاد می شود.
بورسیت

درمان بورسیت با چند مدل روغن گیاهی

زمان مطالعه : 6 دقیقه
بورس کیسه ای بسته و پر از مایع است که در مجاورت تاندونها و در نزدیکی مفاصل بزرگ مانند شانه ها، آرنج ها، لگن و زانوها قرار دارند و به التهاب این بورس ها، بورسیت گفته می شود.