دندان شیری

اهمیت دندان شیری
اغلب والدین به علت دائمی نبودن دندان های شیری کودک اهمیت زیادی به بهداشت آن ها نمی دهند، در حالی که دندان های شیری روی دندان های دائمی تاثیر گذار هستند.
دندان شیری کودکان

جدی و مهم در مورد دندان شیری کودکتان

زمان مطالعه : 8 دقیقه
دندانی که ابتدا در می آید زودتر می افتد دندان های شیری کودکان باعث می شوند تا کودک بتواند بهتر صحبت کند و غذاهایش را بجود.
علت تغییر رنگ دندان کودک

علت و راه چاره تغییر رنگ دندان های شیری کودک

زمان مطالعه : 6 دقیقه
دندان های شیری کودکان به دلایلی خراب می شوند و یا تغییر رنگ می دهند اما والدین با دانستن این دلایل می توانند از زرد شدن دندان های کودکشان جلوگیری کنند.
نگهداری دندان شیری

معجزه ای پس نگهداری از دندان شیری افتاده

زمان مطالعه : 4 دقیقه
نگهداری دندان شیری افتاده فرزندتان را جدی بگیرید ، خواص باورنکردنی در این کار وجود دارد که با دانستن آنها متوجه اهمیت فوق العاده سلول های بنیادی برای درمان برخی بیماری های جدی خواهید شد.
دندان های شیری

باورهای اشتباه در مورد دندان های شیری

زمان مطالعه : 5 دقیقه
برخی والدین باورهای غلطی در مورد دندان های شیری کودکشان دارند که این باورهای اشتباه را در این مطلب می خوانیم.
دندان های شیری

دلیل زود خراب شدن دندان های شیری

زمان مطالعه : 3 دقیقه
پزشکان معتقدند نگهداری از دندان های شیری که از 6 ماهگی رشد می کند، ضروری است چرا که اگر دندان شیری زود تر از موقع از دست برود، دندان های مجاور به سمت محل خالی دندان حرکت کرده و فضای موجود را تنگ می کنند و رویش دندان دائمی جایگزین دچار مشکل می شود.
کشیدن دندان شیری

دندان شیری کودک را زودتر از موعد نکشید

زمان مطالعه : 3 دقیقه
تا یازده سالگی دندان شیری باید داخل دهان باشد و بهتر است تا جایی که امکان دارد، دندان کشیده نشود البته اگر لازم است دندان کشیده شود فضا را باید حفظ کنند تا دندان دائمی برای رشد فضا داشته باشد و نهفته نماند.