تنفر خانم ها از یکدیگر
اغلب خانم هایی که در اطراف خود میبینیم به دلایل برخی طرز فکرها و تصورات از یکدیگر خوششان نمی آید و حس تنفر و رقابت نسبت به هم دارند.

دلایل تنفر خانم ها از یکدیگر

اگر با کمی دقت به اطراف خود بنگرید، خانم هایی را می بینید که با یکدیگر کنار نمی آیند و همیشه در بین آنها یک رقابت درونی دائمی وجود دارد اما گاهی از وجود این رقابت آگاه نیستند  در این بخش از خانواده پلاس نمناک شما را با دلایل رقابت خانم ها با یکدیگر آشنا می کنیم.

عدم شناخت امیال و احساسات

خانم ها در انجام کارهایشان بسیار خوب عمل می کنند عالی هستند وهر کاری را به بهترین نحو انجام می دهند اما دلیل این رقابت آنها با یکدیگر چه می تواند باشد. دلیل این رقابت بین خانم ها این است که آنها نمی توانند امیال،احساسات و اهداف درونی خود را شناسایی کنند و آن ها را به سمت واقعیت هدایت کنند.

حسادت زنانه

زیبایی

بسیاری از خانم ها در جامعه بر اساس ویژگی هایی که تحت کنترلشان نیست مانند ظاهر جسمانی شان مورد قضاوت قرار می گیرند. چیزی که آنها خلق نکردند. به همین خاطر خانم ها موفقیت او بر مبنای ارزیابی های بیرونی، شخصی و جانبدارانه دیگران است.

او نمی داند که چگونه رقیبش را شکست دهد زیرا سعی میکنند از بقیه همجنسان خود توجه برانگیزتر لباس بپوشند و اندام زیباتری داشته باشند تا زیباتر به نظر برسند. خانم ها بر این باورند که اگر از لحاظ جسمی جذابتر باشند از خانم های دیگر برترند بنابراین می توانند مرد مورد نظر خود را با زیباییشان جذب کنند و اجازه ندهند رقیبشان این مرد را از چنگشان خارج کند.

رقابت های زنان

تحت کنترل نگه داشتن رابطه

در رابطه میان زن و مرد همواره مردان قدرت کم تری دارند. زنان تصور می کنند مردان، زنان بسیار زیبا را غیرقابل مقاومت می دانند و اگر آن زن بسیار زیبا شریکش را بخواهد، مرد برای همراهی با او خواهد بود.

خانم ها می پندارند که مردان به دلیل عشق انکارناپذیر، وفاداری و احترامشان به روابط متعهدانه از لحاظ روحی و جسمی قادر به مقاومت در برابر مهارت زن نیستند و اگر مرد خواهان برقراری رابطه با زن نباشد، به این دلیل است که زن دیگر نتیجه این نوع رابطه را تحت کنترل داشته است.

بی وفایی مردان

بسیاری از خانم ها می پندارند که اگر همسرشان به آنها خیانت نموده است مقصر خودشان هستند زیرا جذابیتشان برای نگه داشتن همسرشان کاهش یافته و برای مرد طبیعی است به زنی که دیگر برایش از لحاظ جسمی جذاب نیست خیانت کند.

بنابراین اینگونه خانم ها که همسرشان به آنها خیانت کرده خود را با رقیبشان مقایسه می کنند و هر چه در این خانم وجود دارد که او از آن بی بهره است برایش ارزش تلقی می شود مثلا اگر رقیب او لاغرتر باشد او به روش های لاغری و یا قرص لاغری روی می آورد تا لاغر تر از زنی شود که همسرش او را به خاطرش ترک کرد ه است و این خانم در تصوراتش می پندارد به دلیل وزن اضافه اش مستحق بی وفایی شوهرش بوده است.

علت رقابت زنان با هم

تغییر معیارهای زیبایی

متاسفانه بسیاری از فیلم ها و تبلیغات و... شکل خاصی به باورهای خانم ها داده است . این گونه شبکه های اجتماعی که تعریف خاصی از زیبایی ارائه می دهند باعث می شوند که خانم ها با یکدیگر رقابت کنند و اگر خانمی مورد بی وفایی شوهرش قرار گرفت او را مقصر نداند و به دلیل نداشتن معیارهای زیبایی که توسط دیگران تعیین شده خودش را مقصر بداند.

به عنوان مثال در صورت داشتن اضافه وزن برای بهبود سلامت و بالا بردن عزت نفسش وزن خود را کاهش ندهد بلکه به خاطر زن دیگر و یا رقیب عشقی اش این کار را انجام دهد زیرا چنانچه در نمناک توضیح داده ایم این باور در ذهن زن شکل گرفته که برای به دست آوردن عشق و وفاداری همسرشان نیازمندند شکل خاصی باشند و تنها طبخ غذا، حمایت از همسر و خانه داری و بچه داری مهم نیست... چیزی که در رابطه بیشترین ارزش را دارد اینست که آیا از لحاظ جسمی به اندازه کافی جذاب هستید که همسرتان را در خانه نگه دارید یا نه.

زنان بر علیه زنان

بی وفایی مردان در بسیاری از مواقع به دلیل این است که زنان با رقابت کردن با هم این اجازه را به مردان می دهند و بسیار دیده شده است که دربسیاری از موارد خیانت، یک مرد با بهترین دوست، فامیل یا همسایه همسرش وارد رابطه شده است زیرا متاسفانه زنان به دلیل رقابت با یکدیگر، مردان را به خود جذب می کنند و از یکدیگر حمایت نمی کنند بلکه بر علیه هم هستند.

زنان علیه زنان

دیگر دلایل تنفر خانم ها از یکدیگر

  • خانم ها می پندارند که زن جوانتر و زیباتری به راحتی می تواند جانشین او شود و دوره کمالشان محدود است.
  • خانم ها می پندارند که زنان دیگری می توانند وفاداری همسرشان را کنترل نمایند.
  • خانم ها می پندارند آنها نمی توانند زیبایی جسمیشان را تحت کنترل در آورند و میزان زیبایی جسمی شان به شانس مربوط است.
  • خانم ها می پندارند مردان جذب زیبایی آن ها می شوند و زنان دیگر قادرند همسر آنها را با استفاده از زیبایی شان در محل کار، مدرسه و سیستم قانونی به دست آورند.
  • خانم ها، زنان دیگر را قابل اعتماد نمی دانند و آنها را افرادی شایعه ساز، بسیار حقه باز می دانند که جلوی چشمشان قصد ربودن شوهرشان دارند.
  • خانم ها فکر می کنند زنان دیگر توجه را از آنان دور می کنند.
  • خانم ها برای از لحاظ روانی با زنان دیگر برای جذاب تر بودن رقابت می کنند.
  • خانم ها می پندارند اگر شبیه زنی که از نظر آنها موفق است، باشند می توانند صاحب زندگی، ثروت و همسر او شوند و دیگران با همان تحسین به وی می نگرند.

علت رقابت زنان با یکدیگر

نکاتی برای اندیشیدن

احساس خود ارزشمندی زن توسط دیگران بیرون از وجودش تایید می شود و بر تصور روحی و درونی او از ارزش خودش به عنوان یک انسان تاثیر می گذارد. خانم ها به طور غیرمستقیم با هم رقابت می کنند زیرا نیاموخته اند چگونه امیال،احساسات و اهداف درونی خود را بشناسند و آن ها را به واقعیت هایی ملموس هدایت کنند.

زمانی که خانم ها یاد بگیرند تنفر ورزیدن به یکدیگر را متوقف می کنند و بر استعدادها، نبوغ و مهارت های منحصر به فرد خودشان متمرکز می شوند. نمناک توصیه می کند باید بدانید که زنان دیگر فقط به خاطر زیبایی ظاهری ارزش انسانی بیشتری از شما ندارند و ارزش شما بیش از زیبایی ظاهرتان است، شما می توانید با نبوغ، استعداد یا مهارت هایی که دارید خودتان را در جامعه ثابت کنید.

شما نمی توانید آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند را کنترل کنید پس وقتی پذیرفتید چه کسی هستید و چگونه باید زندگی کنید که کنترلی بر افکار دیگران ندارید؛ آزاد می شوید و دیگر با کسی رقابت نخواهید کرد پس هرچیزی که در دیگران به دنبالش هستید و ویژگی خوبی می دانید را در خود تقویت کنید پس ویژگی های مثبت و منحصر به فردتان را باور کنید و بشناسید زیرا اینگونه به خودتان اجازه نخواهید داد با زنان دیگر رقابت کنید و همیشه مورد احترام دیگران خواهید بود.

چرا خانم ها از یکدیگر خوششان نمی آید؟

4.370
این مطلب مفید بود ؟6010
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ن/ز.ت
برچسب : شخصیت شناسی
وبگردی