زورگیری
زورگیر زن به دام افتاد، زنی که با روشی ترسناک، وحشت به جان مردم می انداخت و زورگیری می کرد.

زورگیری عجیب یک زن با کمک مار کبری وحشتناک

همیشه وقتی خبری درباره زورگیری میخوانیم، به این فکر میکنیم که بدون شک فرد زورگیر مردی است با ویژگی های خاص درصورتیکه همیشه اینطور نیست و چنانچه در این بخش از نمناک خواهید خواند، ماجرای تازه منتشر شده نشان داد که یک زورگیر میتواند زنی ضعیف و عادی باشد.

پلیس تامیل نادو، بالاخره زنی را که مردم را به طرز عجیبی سرکیسه می کرد، دستگیر کرد. این زن که نام و نشانی از او منتشر نشده است، مدتی بود که به برخی از شهرستان ها و روستاهای این منطقه سرک میکشید و هر جا فرصت را غنیمت می شمرد، دست به این اقدام زشت میزد.

روش او به این شکل بود که به درب خانه ها رفته و ابتدا به شکل مستقیم از آنها درخواست پول و لباس میکرد. اگر کسی از دادن پول و لباس به او خودداری میکرد، با نقشه ی دیگری و استفاده از مار ترسناکی که داخل کیسه داشت، خواسته ی خود را عملی میکرد.

مار

افرادی که به دام این زن افتاده بودند از هولناک بودن لحظاتی که متهم از آنها اخاذی کرده بود گفتند و ادعا کردند که او درست مثل یک جادوگر مار سمی که داخل سبد داشت را کنترل میکرد و حرکاتش موجب وحشت میشد.

مردم وقتی با تهدید این زن با در دست گرفتن مار کبری بزرگ مواجه میشدند، برای حفظ جان خود به او پول میدادند. در واقع روش متهم این پرونده، سوء استفاده از توانایی اش در مهار مارها بود که از آن به عنوان ابزار زورگیری استفاده میکرده است. به گفته ی اهالی، ماری که او در سبد داشت به قدری بزرگ و ترسناک بود که حتی دیدنش هم هر کسی را به وحشت می انداخت اما این زن چنان مار را به راحتی کنترل میکرد که برای اطرافیان غیرقابل باور بود.

زورگیری و اخاذی هولناک یک زن از مردم

3.312
این مطلب مفید بود ؟84
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی