بیمه هنرمندان

جزئیات شرایط بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان

تاریخ انتشار : 20 دی 1398کد مطلب : 2363زمان مطالعه : 4 دقیقه
روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی طی گزارشی شرایط بیمه نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان را تشریح کرد.

شرایط بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان

ایسنا: نویسندگان و خبرنگاران از جمله گروه هایی هستند که از 26 شهریور سال 69 در زمرۀ مشمولین بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفتند. براساس توافقنامه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر و سازمان تأمین اجتماعی، نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب از تاریخ 11 آذر سال 81 در قالب قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مطابق مفاد موافقت نامه، حسب معرفی مرجع مربوطه نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده اند. 

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در گزارشی اعلام کرد:به منظور تعمیم وگسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه و در اجرای قانون اصلاح بند ب و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب 30 شهریور سال 65 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مربوطه مصوب 29 مهر سال 66 هیات وزیران تاکنون گروههای زیادی از اقشار جامعه ازجمله نویسندگان، روزنامه نگاران، خبرنگاران، هنرمندان تحت پوشش مقررات مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند. 

مطابق بند «1» توافقنامه مذکور مقرر شد، مؤسسه یاد شده به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امور مربوط به شناسایی، معرفی افراد واجد شرایط را انجام داده و برهمین اساس مؤسسـه متعهد شده به میزان 10درصد حداقل دستمـزد مصوب شورای عالی کار را در هر سال را بابت حق بیمه به عنوان کمک وزارتخانه مذکور برای هر یک از بیمه شدگان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. 

بر اساس الحاقیه این توافقنامه در سال 82 ، علاوه بر نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب گروه های بیشتری ازجمله هنرمندان رشته ‏های سینمائی، موسیقی، تئاتر و هنرهای تجسمی شامل نقاشی، طراحی، گرافیست، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه سازی، تذهیب و نویسندگان مطبوعات و خبرنگاران و عکاسان حرفه ‏ای و نویسندگان کتاب و مؤلف و مترجم و شاعران و مورخین نیز تحت پوشش و مشمول استفاده از مزایای مقرر در توافقنامه قرارگرفتند. 

گفتنی است، از اول شهریور سال 85 مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر کلیه تکالیف، تعهدات و حقوق مربوط به خود را به صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران واگذار کرد.

در اجرای بند «ب» ماده 11 آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه ها و در راستای تعمیم و گسترش امر بیمه ، نویسندگان ، روزنامه نگاران، خبرنگاران و... با بهره مندی از کمک دولت به میزان ده بیست و هفتم حق بیمه کامل ( بانرخ 27درصد) بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بابت بخشی از حق بیمه که از محل منابع حاصله از هدفمند سازی یارانه ها توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها تأمین می شود تا سقف سهمیه اختصاص یافته تحت پوشش تعهدات قانونی مربوط به بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند. 

حداکثر سن برای پذیرش درخواست و عقد قرارداد بیمه در خصوص هنرمندان برای مردان و زنان 50 سال تمام است که در غیر این صورت متقاضی می بایست برابر مازاد سنی مقرر دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باشد. 

3 نرخ حق پرداخت بیمه برای بیمه هنرمندان پیش بینی شده است که بر اساس انتخاب هر کدام، از حمایت های سازمان تامین اجتماعی برخوردار می شود. نرخ 14درصد ( 12درصد سهم بیمه شده + 2 درصد سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است. نرخ 16 درصد ( 14درصد سهم بیمه شده + 2 درصد سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ 20 درصد ( 18درصد سهم بیمه شده + 2 درصد سهم دولت ) شامل بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی است. 

در خصوص دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان باید گفت، اگر سابقه پرداخت حق بیمه قبلی این گروه از افراد کمتر از پنج سال تمام است، می توانند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین 1.2حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب زمان درخواست انتخاب کنند.

در صورتی که بیش از پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند، می توانند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین 1.2 حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا انتخاب کنند. 

این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل قانونی آنان می توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب هیأت وزیران به تعداد افراد تحت تکفل با دریافت دفترچه درمانی از تمامی امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند. میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود ، برای خدمات پزشکی سرپایی 30 درصد و برای خدمات درمانی بستری 10 درصد است. 

بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک از شعب سازمان تامین اجتماعی شروع می شود. درصورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف شود و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به این سازمان پرداخت کند در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان تامین اجتماعی قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.

در صورتی که مشمولین این آئین نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آئین نامه خارج و یا طبق قانون تامین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می بایست حق بیمه را خود بر اساس مقررات دیگری پرداخت کنند موظفند مراتب را کتباً به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

انتهای پیام/م

جزئیات شرایط بیمه نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان

3.211
این مطلب مفید بود ؟74
وبگردی