دیه بینی

مبلغ دیه بینی شکسته در سال 95

کد مطلب : 43685زمان مطالعه : 1 دقیقه
در این قسمت از مطالب به چگونگی محاسبه دیه بینی در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می خوانید.

چگونگی محاسبه دیه بینی در قانون مجازات اسلامی

دیه مالی است که باید در مورد جنایات پرداخت شود و منظور از جنایات جرایمی است که علیه جسم یا جان افراد مرتکب شده است.

با توجه به تغیر میزان دیه بینی شکسته، در حال حاضر( سال 95) دیه شکستگی بینی که مطلوب و یا معیوب بهبود یافته چند درصد می باشد؟

دیه بینی

دیه شکستن بینی

پاسخ:

مطابق ماده 593 قانون مجازات اسلامی شکستن استخوان بینی درصورتی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود، دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یکدهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می شود

مبلغ دیه بینی شکسته در سال 95

2.8264
این مطلب مفید بود ؟150114
برگرفته از دادرس-/ ر
برچسب : دیه
وبگردی