محیط کاری مناسب
محیط کاری مناسب برای افراد مختلف تعاریف متفاوتی دارد که در برخی مسائل می توان به طور کلی شرایط محیط کاری را به دو بخش فیزیکی و روانی تقسیم کرد.

راهکار های ایجاد محیط کاری مناسب و تاثیر آن در پیشرفت شغلی

محیط های کاری شرایط متفاوتی با یکدیگر دارند که متمایز کردن آن ها با یکدیگر با توجه و وابستگی به درجه و رشته کاری امکان پذیر است. مناسب بودن شرایط فیزیکی محیط کار مانند( فضای مناسب کار، نوع میز و صندلی، ابزارهایی کاری از کامپیوتر تا تجهیزات صنعتی، نوع چیدمان میزها، تفکیک فضاها بر حسب نوع کار گروه های مختلف ) از پیش نیازهای اولیه افزایش کارایی افراد است .

محیط کار استاندارد

محیط کار استاندارد چه ویژگیهایی دارد

یکی دیگر از تفاوت محیط های کاری با یکدیگرشرایط روانی محیط کار است که شامل افرادی که با آنها کار می کنیم. روابط دوستانه بین همکاران نقش مهمی در افزایش کیفیت کاری دارد. از موارد دیگر در این زمینه اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان است .

محیط کاری مناسب چه ویژگی هایی دارد و تفاوت محیط های کاری مختلف با یکدیگر

پیشرفت در محیط کار یکی از اهداف افرادی است که به کار کردن در محیط های کاری مشغولند به طوری که این افراد دوست دارند محیط کار آنها امکان پیشرفت را در اختیارشان بگذارد. تعادل در محیط کار فاکتور بسیار مهمی است ، مثلا تعادل بین حقوق و تخصص افراد ، برخورد یکسان قوانین شرکت با افراد و زمان پرداخت به موقع حقوق کارکنان (این موضوع می تواند معیارمهمی برای تصمیم گیری افراد باشد)

محیط کار ایده آل

محیط کار ایده آل چگونه باید باشد

هر کدام از محیط کار تعریف متفاوتی داریم. به نظر شما محیط کار مناسب چه تعریفی دارد؟ 
برای هر شخص یک ویژگی می تواند اهمیت بیشتری بر ویژگی دیگری داشته باشد. اگر همین حالا مشغول به کار در شرکتی هستید، خوب و بدهای آن را بنویسید. چه دلیلی وجود دارد که محل کاری فعلی را انتخاب کرده اید و چه دلیل وجود دارد که می خواهید از محیط کاری تان جدا شوید؟

ویژگی های یک محیط کاری استاندارد و مناسب

در محیط کاری مناسب کارکنان با دیوار و پارتیشن از هم جدا نیستند .

جدا کردن کارکنان از یکدیگر باعث می شود که تعامل کارمندان کم شود و همین تعامل کم کار تیمی را با مشکل روبرو می کند.لکار تیمی سبب می شودافراد در حین انجام کار از همفکری هم استفاده کنند تا بهترین نتیجه حاصل شود .

محیط کاری مناسب

راهکار های ایجاد محیط کاری مناسب 

. گیاهان طبیعی در محیط کار از ویژگی های محیط کار مناسب

وجود گیاهان طبیعی در محیط کار و اکسیژن تولیدشده توسط گیاهان و رنگ سبزشان انرژی مضاعف و احساس خوبی را روحیه کارکنان ایجاد می کند .

. در محیط کار مناسب معیارها و قضاوت ها صفر و صدی نیست

در فضایی که فقط عملکرد منفی کارکنان دیده می شود آن ها انگیزه خود را برای پیشرفت و بهبود کیفیت کارشان از دست می دهند.

محیط کاری خوب

 ویژگی یک محیط کاری خوب

. ارجحیت تشویق بر تنبیه از ویژگی های محیط کار مناسب

در محیط کاری استاندارد تشویق عملکرد خوب جای تنبیه عملکرد بد را می گیرد .

در محیط کار استاندارد طبقه بندی کارکنان اشتباه است

در برخی از محیط های کاری، کسی جرأت نمی کند به رئیس انتقاد کند و کارکنان باید از تمامی دستورات مافوق های خود تبعیت کنند. تنفر حاصل از این نوع برخورد و بی عدالتی، باعث فروپاشی محیط کاری می شود.

محیط کاری خوب

 یک محیط کاری خوب چه ویژگی هایی دارد

. برقراری تعادل میان کار و زندگی شخصی از ویژگی های محیط کار مناسب

یکی از مهمترین ویژگیهای محیط کار استاندارد حفظ تعادل میان زندگی حرفه ای و خانوادگی شان است. به روشهای گوناگونی می توان به کارکنان این تعادل کمک کرد مثل اجتناب از الزام کارکنان به انجام اضافه کاری و سختگیری نکردن برای دادن مرخصی.

 

تعریف شما از محیط کاری مناسب چیست ؟

3.290
این مطلب مفید بود ؟5832
منبع : بخش سبک زندگی نمناک / ن / ف
وبگردی