برو به :
نمناک سبک زندگی

تناسب اندام

کربوهیدرات

مزایای رژیم غذایی کم کربوهیدرات


دنبال کردن برنامه غذایی با کربوهیدرات کم، در مدت زمان کوتاه نسبت به برنامه غذایی که چربی کمی داشته باشد کاهش وزن بیشتری در پی خواهد داشت.