برو به :
مسواک

هرگز مسواکتان را در توالت نگذارید


بسیاری از بیماری های ویروسی، باکتریایی و عفونی خطرناک از طریق مسواک هایی که در حمام و یا دستشویی (نزدیک توالت) نگهداری می شوند، به راحتی شیوع پیدا می کنند.
ابتکار دندان پزشک

ابتکار دیدنی یک دندان پزشک روی سقف + عکس


خلاقیت و ابتکار دندان پزشکی در لندن باعث شده است تا مراجعه کنندگان به مطلب وی از حضور در آنجا نه تنها احساس ناراحتی نداشته باشند بلکه درد دوره درمان را راحت تر تحمل کنند.