برو به :
نمناک سرگرمی

اتومبیل

تمیز کردن خودرو

چند روش ساده برای تمیز کردن خودرو


ساده ترین راه و روش تمیز کردن خودرو ،بردن به کارواش است که البته با روش هایی که در این بخش می خوانید خودتان می توانید تمام بخش های داخلی و خارجی ماشین را برق بیندازید.