دعای معراج
دعای معراج دارای فضیلت و ثواب زیادی است که خواندن این دعا حتی برای یک بار حکم خواندن چندین بار قرآن را دارد.

دعای معراج و فضیلت دعای معراج برای حاجت

دعای معراج یکی از برترین ادعیه ذکر شده در مفاتیح الجناح است از خواص آن هرچه بگوییم کم است. خواندن دعای معراج برای حاجت بسیار توصیه شده است و فضیلت دعای معراج در احادیث، مکرر ذکر گردیده که مهمترین آنها را در این بخش از نمناک خواهید خواند.

شب معراج پیامبر

از رسول اکرم (ص) روایت شده است که فرمودند:

آن شبی که مرا به معراج بردند از تمامی آسمان ها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم، آنچه دیدم بودم، با خدای تعالی بدون واسطه سخن گفتم، مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائی است که تمامی ملائکه آن را می خوانند؟جبرئیل بیان کرد یا محمد این همان دعایی است که از جانب حق به شما آوردم. 

خدای تعالی می فرماید:

هر که از آدم تا خاتم این دعا (دعای معراج) را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرم گردد، حاجتش روا شود، حق تعالی هرگز حجاب در بین او و خود نگذارد، او را از کلیه بلایا ایمن فرماید، هر شخصی دعای معراج را بخواند یا گوش فرا دهد، او از جمیع بلایا محفوظ می شود و اگر از آدم تا ختم جمع شوند، تمام دریاها مرکب شود، زمین و آسمان کاغذ شوند، چنان بنویسند که فرشتگان ماند شوند، آسمان و زمین تمام گردد، آب دریاها خشک شود، نمی توانند ثواب دعای معراج را بنویسند. خواننده و دارنده دعای معراج هرگز دچار تنگ دستی نشود، در روز قیامت، از وی حساب بردارند و بدون حساب وارد بهشت شود، تا روز قیامت در کار او، بستگی ایجاد نشود.

دعای معراج

ثواب خواندن تنها یک بار دعای معراج

یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگاری یابد. هر فردی اگر تنها یک بار در عمر خود این دعا را خونده یا گوش دهد مانند کسی است که چهل هزار بنده آزاد کرده باشد، چهل هزار حج رفته باشد، چهل هزار مسکین طعام داده باشد، چهل هزار گوسفند قربانی کرده باشد، چهل هزار برهنه را پوشانده باشد، تورات و انجیل عیسی و زبور داود و فرقان محمد مصطفی (ص) خوانده باشد.

در مورد خواندن دعای معراج برای پسر دار شدن اینگونه ذکر شده است که اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسری به وی عطا فرماید.

اگر کسی برپای دار برند این دعا رابروی بخواند و بدمند یا در نزد آن شخص باشد ضرری به او نرسد.

هر کس این دعا را با خود به گور برد حق سبحانه او را ببخشد، سکرات موت بر وی آسان گرداند، از عذاب قبر وسئوال نکیر منکر ایمن گردد، روز جزاء چهل هزار فرشته به اسقبال وی آیند تا داخل بهشت میشوند.

اگر بیمار باشد چنانکه طبیبان از معالجه وی عاجز باشند، اگر این دعا را بخواند حق تعالی او را شفا دهد.

اگر کسی کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حقتعالی دین او را روشن گرداند چنانکه حریص نماز شود.

اگر زن دشوار زاید این دعا را بر آب خوانده و بخورد تا به آسانی فارغ شود.

اگر بخت دختر بسته باشد این دعارا بخواند بخت او گشاده می شود.

خواننده و دارنده این دعا از درد گوش و درد سر درد چشم، درد دل، فلج لغوه و جمیع دردها ایمن گردد.

چنانچه در بخش دین و مذهب نمناک اشاره کرده ایم دارنده این دعا از گزند مارو عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد.

فضیلت دعای معراج

متن دعای معراج و ترجمه دعای معراج پیامبر (ص)

یا سَیِّدُ یا سَنَدُ یا صَمَدُ یا مَنْ لَهُ الْمُسْتَنَدُ اِجْعَلْ لی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً مَمّا اَنا فیهِ وَاکْفِنی فِیهِ

ای آقا، ای تکیه گاه، ای بی نیاز، ای کسی که به او تکیه شود، برای من از آنچه که در آنم گشایش و رهایی قرار بده و مرا در آن کفایت کن

وَ اَعُوذُ بِکَ بِسْمِ اللهِ التّامّاتِ یا اَللهُ یا اَللهُ یا اَللهُ یا رَحْمنُ یا رَحْمنُ یا رَحْمنُ یا رَحیمُ

و پناه میبرم به تو به نام خداوند تمام کننده ای خدا! ای خدا! ای خدا! ای بخشنده، ای بخشنده، ای مهربان

یا خالِقُ یا رازِقُ یا بارِیُ یا اَوَّلُ یا آخِرُ یا ظاهِرُ یا باطِنُ یا مالِکُ یا قادِرُ

ای آفریدگار، ای روزی ده، ای خلق کننده، ای ابتدا، ای انتها، ای ظاهر، ای باطن، ای فرمانروا، ای توانا

یا واهِبُ یا وَهّابُ یا تَوّابُ یا حَکیمُ یا سَمیعُ یا بَصیرُ یا غَفورُ یا رَحیمُ

ای بخشایشگر، ای بخشنده، ای توبه پذیر، ای دانا، ای شنونده، ای بیننده، ای آمرزنده، ای مهربان

یا غافِرُ یا شَکُورُ یا عالِمُ یا عادِلُ یا کَریمُ یا رَحیمُ یا وَدودُ یا غَفورُ یا رَؤفُ

ای آمرزنده، ای پاداش دهنده، ای دانا، ای عادل، ای کریم، ای بخشنده، ای بسیار مهربان، ای آمرزنده، ای مهربان

یا وِتْرُ یا مُغیثُ یا مُجیبُ یا حَبیبُ یا مُنیبُ یا رَقیبُ یا مَعیدُ یا حافِظُ

ای یگانه، ای فریاد رس، ای اجابت کننده، ای حبیب، ای منیب، ای رقیب، ای اعاده کننده، ای حفظ کننده

یا قابِضُ یا حَیُّ یا مالِکُ یا باعِثُ یا وارِثُ یا رَحیمُ

ای قبض کننده، ای زنده، ای مالک، ای باعث، ای وارث، ای رحیم

یا راحِمُ یا فاتِحُ یا فارِجُ یا فاخِرُ یا مُعِزُّ یا مُذِّلُ

ای رحم کننده، ای گشاینده، ای گشایش دهنده، ای فاخر، ای عزیز، ای خواری کننده

یا مُعینُ یا مُبینُ یا جَلیلُ یا جَمیلُ یا کَفیلُ یا وَکیلُ

ای گیزنده، ای زنده، ای یاری کن، ای آشکار، ای جلیل، ای زیبا، ای کفیل، ای وکیل

یا دَلیلُ یا حَیُّ یا قَیّومُ یا جَبّارُ یا غَفّارُ یا حَنّانُ یا مَنّانُ یا دَیّانُ یا غُفْرانُ

ای راهنما ،ای زنده ،ای قائم ،ای مسلط ،ای بسیار آمرزنده، ای بسیار مهربان، ای منت ده، ای قرض ده، ای بخشنده

یا بُرْهانُ یا سُبْحانُ یا مُسْتَعانُ یا سُلْطانُ یا اَمینُ یا مُؤمِنُ

ای نشانه، ای منزه، ای یاری ده، ای پادشاه، ای امین، ای مومن،

یا مُتَکبِّرُ یا شَکُورُ یا عَزیزُ یا عَلیُّ یا وَفیُّ یا زَکِیُّ یا قَویُّ یا غَنیُّ یا مُحِقُّ یا مُعْطی یا آخِرُ

ای متکبر، ای سپاسگزار، ای عزیز، ای بلندمرتبه، ای وفا کن، ای زکی، ای قوی، ای بی نیاز، ای صاحب حق، ای عطا کننده، ای انتها

یا اَحْسَنَ الْخالِقینَ یا خَیْرَالرّازِقینَ یا خَیْرَ الْغافِرینَ

ای بهترین آفریننده ها، ای بهترین روزی ده، ای بهترین آمرزندگان

یا خَیْرَ الْمُحْسِنینَ یا خَیْرَ النّاصِرینَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

ای بهترین نیکوکاران، ای بهترین یاوران، ای مهربان ترین مهربانان

یا نُورَ السَّمواتِ وَ الْأرْضِ یا هادِیَ الْمُض‍ِلّینَ یا دَلیلَ الْمُتَحَیّرینَ

ای روشنایی آسمان ها و زمین، ای هدایت کننده گمراهان، ای راهنمای سرگردانان

یا خالِقَ کُلَّ شَیءٍ یا فاطِرَ السَّمواتِ والْأرْضِ یا هادِیَ الْمُضِلینَ

ای آفریننده هرچیز، ای خالق آسمان ها و زمین، ای هدایت کننده گمراهان

یا مُفَتَّحَ الْأبْوابِ یا مُسَبِّبَ الْأسْبابِ یا رَفیعَ الدَّرَجاتِ یا مُجیبَ الدَّعَواتِ

ای گشاینده درها، ای باعث انجام کارها، ای بالابرنده درجات، ای اجابت کننده خواهش ها

یا وَلِیَّ الْحَسَناتِ یا غافِرَ الْخَطیئاتِ یا مُحیِیَ الْأمْواتِ

ای دوست دار نیکی ها، ای آمرزنده خطاها، ای زنده کننده مردگان

یا ضاعِفَ الْحَسَناتِ یا دافِعَ الْبَلِیّات

ای دو چندان کننده نیکی ها، ای دفع کننده بلاها!

اَللّهُمَّ اَحْفَظْ صاحِبِ هذَالدُّعاءِ مِنَ الطّاعُونِ وَالزَّلْزَلَهِ وَ الْفُجْاَهِ وَالْوَباء‍ِ

خدایا! حفظ کن صاحب این دعا را از طاعون و زلزله و مرگ ناگهانی و وبا

وَ م‍ِنْ شَرَّ السُّلْطانِ الْجابِرِ وَ شَرَّ الْعَیْنِ السُّوء‍ِ وَ مِنْ شَرَّالْجَنَّ وَالْإنْسِ

و از شر سلطان ستمگر و شر چشم بد و شر دشمنان و از شر جن و انس

بِحَقَّ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ بِحَقَّ کهیعص وَ بِحَقَّ حمعسق

به حق خدایی که نیست جز او زنده پاینده به حق کهیعص و بحق حمعسق

وَ بِحَقَّ مُحَمَّدِ الْمُصْطَفی وَ بِحَقَّ عَلِیَّ الْمُرْتِضی وَالْأئمَّهِ الْهُدی

و به بحق محمد مصطفی و بحق علی مرتضی و پیشوایان هدایت 

وَ بِحَقَّ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَالْکُرْسِیَّ وَ الْعَرْشِ وَ بِحَقَّ فَسَیَکْفیکَهُمُ اللهُ وَ هُو السَّمیعُ الْعَلیمُ

و به حق لوح و قلم و کرسی و عرش و به حق پس کفایت می کند آنها را خداوند و او شنوا و داناست

اللّهُمَّ اَحْفَظْ صاحِبِ هذَالدُّعاءِ مِنْ شَرَّ کُلَّ ذی شَرًّ وَ مِنْ شَرٌ طارِقٍ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ

خدایا! حفظ کن صاحب این دعا را از شر هر موجود شرور و از شر پیشآمدهای ناگوار شبانه و روزانه

وَ مِنْ شَرَّ والِدٍ وَ ما وَلَدَ وَ مِ‍نْ شَرَّ ما یَلِجُ فِی الأرْضِ وَ ما یَخْرِجُ مِنْها وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم

و از شر والد و ماولد و از شر هر آنچه در زمین داخل و خارج شود. و او آمرزنده مهربان است

اَللّهُمَّ احْفِظْ صاحِبِ هَذَاالدُّعا مِنْ شَرَّ الْأعْداءِ وَ مِنْ شَرَّ جَمیعَ الْمِحْنَهِ وَ الدّاءِ

خدایا! حفظ کن صاحب این دعا را از شر جمیع محنت ها و بیماری ها

وَ مِنْ شَرَّ النَّفّاثاتِ فِی الْعُقَدِ وَ مِنْ شَرَّ حاسِدٍ اِذا حَسَدَ

و از شر دمندگان در گره ها و از شر حسود هنگامی که حسد کند

یا رَبَّ بِعِزَّ عِزَّتِکَ وَ الْقَهْرِ بِلُطْفِکَ وَ الرَّحْمَهِ رَحْمَتَکَ

ای پروردگار! به عزت و چیره شدنت، به لطف و ترحم رحمت تو

یا واهِبَ الْعَطایا یا دافِعَ الْبَلایا یا غافِرَ الْخطایا

ای بخشنده هستی ها، ای دفع کننده بلاها، ای آمرزنده خطاها

یا سَتّارَ الْعُیُوبِ یا نُورَ الْغُیُوبِ یا نُورَ الْقُلُوبِ یا حَبیبَ الْقُلُوبِ

ای پوشاننده عیب ها، ای نور تاریکی ها، ای نور قلب ها، ای دوستدار قلب ها

یا قاضِیَ الْحاجاتِ یا رَحْمنَ الدُّنْیا وَالْأخِرَهِ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

ای برآورده کننده نیاز ها، ای آفریننده دنیا و آخرت، ای مهربانترین مهربانان

وَ بِحَقَّ اَلا اِلی اللهِ تُصیرُا الأمُورِ

و به حق خدایی که امور به او برمیگردد

اَللّهُمَّ انی اَسْتَوْدِعُکَ نَفْسی وَ رُوحی وَ مالی وَ اَوْلادِی وَ جَمیعَ ما اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فِی الدّینِ وَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَه

خدایا نفسم، روحم، مالم و فرزندانم و همه نعمت هایی که به من دادی در دین و دنیا و آخرت را به تو می سپارم

اِنَّهُ لا یُضیعُ صانیکَ یَصُونَکَ وَ مَحْفُوظَکَ وَ مَامُولَکَ وَ لا یُجیرُنی اَحَدٌ مِنْکَ وَ لَنْ اَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً

به درستی که ضایع نمی شود صیانت از صیانت تو و حفظ تو و خواسته تو و مرا احدی از تو مجیر نیست و نمی یابم غیر از تو متحدی

اَللّهُمَّ رَبَّنا اتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنا عَذابَ النّارِ وَ عَذابَ الْقَبرِ بِرَحْمَتِکَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

خدایا! پروردگارا! به ما در دنیا و آخرت نیکی بده و ما را از عذاب آتش و عذاب قبر دور کن به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان

وَ صلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِهِ اَجْمَعینَ الطّاهِرینَ وَ الأئِمَّهِ الْمَعْصُومینَ وَ سَلَّمَ تَسْلیماً کَثیراً کَثیراً

و خداوند درود فرستد بر محمد و آل محمد که همگی پاکیزگانند و پیشوایان معصوم و سلام بفرست، سلام بسیار زیاد

ثواب دعای معراج

خداوند در معراج با چه صدایی با پیامبر (ص) سخن گفت؟

عن عبدالله بن عمر قال سمعت رسول الله(ص) و سئل بأیِّ لُغة خاطبک ربک لیلة المعراج؟ قال:خاطبنی بلغة علی بن أبی طالب(ع) فألهمنی أن قلت:یا رب أنت خاطبتنی أم علی(ع)؟ قال:یا أحمد؛ أنا شی ء لا کالأشیاء لا أقاس بالناس ولا أوصف بالشبهات بالأشیاء، خلقتک من نوری و خلقت علیاً(ع) من نورک، فاطلعت علی سرائر قلبک فلم أجد إلی قلبک أحب إلیک من علی بن أبی طالب(ع) فخاطبتک بلسانه کیما تطمئن قلبک.

عبدالله بن عمر می گوید به پیامبر اکرم(ص) عرض کردم:یا رسول الله! خداوند در شب معراج به چه لغت و زبانی با شما حرف می زد؟ پیامبر(ص) فرمودند:خداوند مرا با صدای علی(ع) مخاطب قرار می داد، پس خداوند خود مرا الهام کرد که پرسیدم:پروردگارا! من با تو حرف می زنم یا با علی؟!
خداوند متعال فرمود:ای احمد! من با هیچ چیزی قیاس نشوم و با چیزهای شبیه اشیاء هم وصف نمی شوم.تو را از نور خودم خلق کردم و علی(ع) را از نور تو، و می دانم که تو چقدر علی(ع) را دوست می داری و محبوب قلبت می باشد پس با صدای علی(ع) با تو حرف زدم تا قلبت آرامش پیدا کند.(المناقب خوارزمی، ص 78، ح 61؛ المحتضر، ص 95؛ کشف الیقین، ص 229)

زمان معراج پیامبر و نزول دعای معراج

در خصوص زمان معراج روایات متفاوتی نقل شده است. به گفته علامه طباطبایی، دیدگاه مشهور عالمان مسلمان، این است که معراج در سال‌های آخر اقامت پیامبر(ص) در شهر مکه (پیش از هجرت و پس از بعثت)، روی داده است.(علامه طباطبایی،المیزان، ج13، ص30،23)

ملا فتح‌الله کاشانی و احمد بن علی طبرسی نیز بر این باورند که، مشهورترین دیدگاه این است که معراج در سال دوازدهم بعثت روی داده است. (کاشانی، منهج‌الصادقین، 1336ش، ج5، ص236.)

تاریخ شب معراج پیامبر (ص)

در روایات از شب‌های زیر به عنوان شب معراج، نام برده شده است:

  • شب هفدهم ربیع الاول(ابن سعد، الطبقات‌الکبری، 1410ق، ج1، ص200.)
  • شب بیست و هفتم رجب(کاشانی، منهج‌الصادقین، ج5، ص236)
  • شب هفدهم رمضان(ابن سعد، الطبقات‌الکبری، ج1، ص199-200)
  • شبی از شوال یا ربیع الثانی(کاشانی، منهج‌الصادقین، ج5، ص236)
  • مدت سفر آن حضرت به سرزمین بیت المقدس و مسجد الاقصی و از آنجا به آسمان‌ها و بازگشت وی از معراج، بیش از یک شب طول نکشیده است.(مجلسی، بحار الأنوار،  ج18، ص289.)
  •  به نقل از تفسیر عیاشی، امام صادق (ع) فرموده است:رسول خدا (ص) نماز عشاء و نماز صبح را در مکه خواند.(عیاشی، التفسیر، ج3، ص34.)

متن دعای معراج برای حاجت + معجزات و رازهای شب معراج

4.84389
این مطلب مفید بود ؟4238151
منبع : بخش دین و مذهب نمناک/ن/م.ح/ز.ت
8 نظر به ثبت رسیده است
کمیجانی1401-06-05
من پیوندکلیه کردم وکلیه ام برای شخصی بودکه براثرتصادف مرگ مغزی شده بودمن همیشه دعای معراج روبرای شادی روحش میخونم
36811
علی اکبر مرادیان قبادی1401-10-06
خوش به حال آن مرحوم و درود بر شما انسان قدر شناس
473
محمد حسن زاده1401-07-22
خدایا شکرت
1583
ستاره سهیل1401-08-30
اللهم عجل لولیک الفرج
1083
بنده گرفتار1401-09-12
خدا یا شکرت بحق محمد و آل محمد گرفتاری مارا هر چه سریع تر پایان بده و دلهای ما را شاد کن
1070
منیر حسینی1401-09-17
دعایی که معنای آن خیلی زیبا است .انشاءالله که حاجت روا باشید .
751
فاطمه1401-10-23
بسیار دعای آرامش بخش و زیباست وهمیشه خوندمش ازنصیبش بی بهره نبودم
281
Mahsa1401-11-17
خدایا شکرت خودت همه جوونارو عاقبت بخیر کن همیشه خوندم و معجزه دیدم
00
وبگردی