نمناک فرهنگ و هنر

تاریخ و تمدن

پادشاه زن

پوران دخت نخستین پادشاه زن ایرانی


پوراندخت نخستن زنی که در ایران بر تخت شاهی تکیه زد،مدت پادشاهی وی را یک سال و چهار ماه آورده اند که با مرگ او در پاییز سال 631 پس از زایش مسیح به پایان رسیده است.
سفره هفت سین

اصول و فلسفه چیدمان سفره هفت سین


عید نوروز جشن کهن مردم ایران از روزگاران باستان است که ثبت جهانی شده است، یکی از مهم ترین ارکان نوروز چیدن سفره هفت سین است که درباره اصول چیدمان آن صحبت خواهیم کرد.
صفحه 1 از 8