برو به :
نمناک فرهنگ و هنر

تاریخ و تمدن

سفره هفت سین

اصول و فلسفه چیدمان سفره هفت سین


عید نوروز جشن کهن مردم ایران از روزگاران باستان است که ثبت جهانی شده است، یکی از مهم ترین ارکان نوروز چیدن سفره هفت سین است که درباره اصول چیدمان آن صحبت خواهیم کرد.
شهناز پهلوی

سرنوشت شهناز پهلوی دختر محجبه شاه + عکس


شهناز پهلوی اولین دختر محمدرضا شاه و فوزیه که تولدش با خشم و ناراحتی خاندان پهلوی توأم شد. چرا که این خانواده برای به دنیا آمدن فرزند پسری که جانشین محمدرضا پهلوی باشد نقشه کشیده بودند.