برو به :
نمناک دنیای مدکیف و کفش
کفش پاشنه بلند

عوارض پوشیدن کفش های پاشنه بلند


هنگام خرید کفش دقت کنید زیرا کفش تاثیراتی در سلامتی دارد , کفش های پاشنه بلند مضر هستند و میتوانند ایجاد کمردرد و زانو درد کنند.
کفش های تنگ

روش ساده برای گشاد کردن کفش های تنگ


حتما برای شما هم این مشکل پیش آمده؛ می خواهید به میهمانی بروید و کفشی را که خیلی دوست دارید و مناسب میهمانی است، برایتان تنگ شده است.در این مطلب شگردی جالب برای گشاد کردن کفش های تنگ معرفی می شود.