ترشی مخلوط سبزیجات چینی
نکات و دستور تهیه “ترشی مخلوط سبزیجات چینی”

ترشی مخلوط همانطور که از اسمش پیداست از مخلوط سبزیجات مختلف تهیه میشود و از آنجاییکه تمامی سبزیجات بکار رفته در این ترشی دارای خواص زیاد هستند بنابراین هم خود ترشی و هم آب آن برای بدن مفید است.