نمناک دنیای مدگوناگون آموزش کامل انواع “قلاب بافی” + تصاویر
قلاب بافی ، گره زدن در قلاب بافی
قلاب بافی یک هنر زیبا و دوست داشتنی که تنوع بسیار بالایی دارد و افراد زیادی علاقمندبه قلاب بافی هستند که ما آموزش “قلاب بافی” را به شما میدهیم.

آموزش قلاب بافی

همونطور که در عکس پایین کاملا مشخصه، باید ابتدا نخ رو مثل شکل روی هم قرار بدیم و قلاب رو از درون حلقه ایجاد شده رد کنیم و نخ آزاد رو با قلاب بگیریم و از حلقه خارج کنیم. اینطوری یک گره تشکیل میشه که باهاش میتونیم بافت رو شروع کنیم.

قلاب بافی

گره در قلاب بافی

آموزش زنجیر زدن در قلاب بافی

برای زنجیر زدن همونطور که گره اول به دور قلاب هست نخ آزاد رو با قلاب از گره رد میکنیم. مثل شکل زیر. و این میشه یه زنجیر که با توجه به ابعاد چیزی که میخوایم ببافیم تعداد این زنجیر ها در نقشه مشخص هست و یا با توجه به ضخامت کاموا خودتون تعیین میکنید. علامت زنجیر ساده در نقشه های قلاب بافی به شکل یک بیضی هست و هر بیضی نشون دهنده یک زنجیره.

قلاب بافی

زنجیره در قلاب بافی

 

قلاب بافی رومیزی

مواد لازم : نخ کتانی شماره 20 . 1.5 کلاف 20 گرمی سفید

میل قلاب به ضخامت 1.75 میلیمتر

اندازه تمام شده : به قطر 30 سانتی متر

مقیاس: 1 رج بافت دوبل مساوی با نیم سانتی متر

 

قلاب بافی

بافت رومیزی

شروع بافت: انتهای نخ را گرد کنید.در رج اول سه زنجیره و یک بافت دوبل ( 2 زنجیره . 2 بافت دوبل بصورت گرد)پنج بار تکرار کنید.

در رج دوم 2 دانه بافت شل ببافید و سپس سه زنجیره بافته و مطابق مدل ادامه دهید.رج سوم را با سه بافت دوبل و سه زنجیره و سه بافت دوبل ادامه دهید و برای رجهای 5 تا 17 را به نقشه مراجعه کنید .

در رج 18 سیزده بافت دوبل را به صورت حلقه 7 زنجیره ای درآورید. برای رجهای 19 تا 26 با توجه به نقشه بصورت بافت دوبل و زنجیره و بشکل بافت دانه زنجیره ای کار کنید و ادامه دهید

آموزش قلاب بافی ژاکت یقه آرشال مردانه

قلاب بافی

بافت ژاکت

ژاکت را چون روی دیگر لباسها می پوشند ، باید حدود 4 سانت

اندازه هایش را بزرگتر بگیرید. با توجه به عکس تکه های جلوی

این ژاکت از پهلو تا خط سجاف پهن یقه ؛ تقریباً یک سوم جلوی

کامل بدن است . بنابراین باید اندازۀ جلو را تقسیم به سه کرده و

به ازای هر یک سانت 2 الی 3 دانه بسته به ضخامت کاموا سر بیاندازیم .

مثلاً اگر جلوی کامل از پهلوی راست تا پهلوی چپ 40 سانت است ،

به اضا فۀ 5 می شود 45 سانت وبا کاموای ضخیم ضربدر 2

می شود 90 دانه و تقسیم بر 3 می شود 30 دانه .
پس 30 دانه سر انداخته و با کشباف دوتا زیر و دو تا رو تا

حدود 7 سانت می بافیم . و به بافت ادامه داده تا زیر بغل .
در این ژاکت همزمان با کم کردن زیر بغل باید از خط جلو هم

کم کنیم تا به حالت یقه هفت در آید .


**********************************

 زیر بغل و یقه هفت:

 1- برای کم کردن زیر بغل ابتدا باید از طرف زیر بغل

5 دانه کور کنیم و تا آخر رج ببافیم .

2 - در قسمت جلوی سینه هم برای یقه دو دانه را یکی کرده

( یکی کور می کنیم) و باز تا آخر رج می بافیم .

3 - از این به بعد هم از زیر بغل و هم از طرف یقه ؛ در آغاز بافت

یکی کور می کنیم تا حدود 5 سانت به ارتفاع بافتمان اضافه شد .

4 - دیگر از یقه و از زیر بغل کم نمی کنیم و راست تا سر شانه

ادامه می دهیم . سر شانه را هم در دو مرحله از طرف سر شانه

کور می کنیم تا شکل اریب باشد .

******************************

یقه سجافی آرشال:
پهنای این سجاف باید یک سوم اندازۀ جلو باشد . با اندازه های ما

باید حدود 15 سانت (30رج) باشد تا با دو قسمت جلو ها ؛

مجموعاً 45 سانت شوند.

1 - دو تا تکۀ جلو را ببافید و سر شانه ها و درز پهلوها را بدوزید .

2 - اتو بخار مختصری بدهید.

3 - با میل دورۀ مناسب کامواتون از پایین جلو ی چپ ؛ شروع به دونه

گرفتن از حاشیه بافتان کنید تا دور یقه جلو ی چپ و یقۀ پشت ژاکت و

در ادامه یقۀ تکۀ جلوی راست و تا انتها پیش میروید تا پایین گشباف

جلوی طرف راست تمام شود.

قلاب بافی

4 - حالا شروع به بافت کشباف دو تا زیر و دو تا رو می کنیم و

حتماً دو تای اول طرف چپ با دو تا زیر شروع شود.( مثل تصویر)

تا حدود 3 سانتیمتر ادامه میدهیم .

*************************************

 جا دکمه ها :

1 - در رج رفت ( روی ژاکت ) 12 دانۀ اول کشباف رو می بافید .

2 - دو دانۀ بعدی را خیلی شل کور کنید . تا اندازۀ دکمۀ متوسط باشد.

3 - 14 دانۀ بعدی را کشباف و دو دانۀ بعدش را جادکمه بزنید .

4 - این کار را تا پنج جادکمه ادامه دهید و بقیه را تا انتها بدون تغییر ببافید.

5 - رج برگشت ( پشت ژاکت) کشباف را ببافید تا به جا دکمه ها که

رسیدید ؛ باید دوباره

دو تا سر بیاندازید تا جا خالیها پر شود .

سر انداختن در وسط بافت


دور انگشتاشارۀ دست چپ نخ بیاندازید.
بعد با میل دست راستتان از زیر نخ از پایین انگشت اشاره به طرف سر انگشت ؛
نخ را بالا بکشید و توی میل دست راستتان ببرید .
یا به صورت زیر عمل کنید.

***************************************

 5 - حدود 9 سانت کشبافی کنید .

6 - مراحل جادکمه انداختن را تکرار کنید.

7 - 3 سانت آخر را هم کشباف ببافید .

8 - حالا سر تا سر را کور کنید .آموزش قلاب بافی:برای زیبایی بیشتر کارتان دانه های

زیر را به زیر و دانه های رو را به رو کور کنید .

9 - دو طرف جلو را مطابق تصویر روی هم بگذارید . پایین ژاکت را به هم

سنجاق بزنید تا تکان نخورند و قسمت یقه و سر شانه را هم با هم میزان

کرده و بوسیلۀ یک ماژیک در داخل جا دکمه ها یک نقطه بگذارید تا در

طرف دیگر جای دوختن دکمه هایتان مشخص شود .

مدل ژاکت یقه آرشال پسر بابا..

اندازه گیری شبیه مدل بابایی است ؛

 
با این تفاوت که قسمت ساده بافی یک چهارم کلّ جلوست و رو همگرد

سجاف پهن جلو فقط به اندازه یک ردیف دکمه است نه مثل

مدل بابایی دو ردیف و آستین ها هم سر خود هستند .

( شما میتونید دکمه هاشو بیشتر در نظر بگیرید . )

کلّ جلو را سانت بگیرید به اضافۀ 4 کرده و تقسیم 4 کنید .

با نخ ضخیم به ازای هر سانت دو دانه سر بیاندازید .

ببافید تا به زیر بغل رسیدید؛ تا سه مرحله در شروع هر رج

دوتا دانه اضافه می کنیدتا یک هلال ملایم برای زیر بغل بدست آید

[اگر به تصویر دقّت کنید ؛ برای یقه دانه کور نکرده است ][و صاف تا سر شانه بافته اند .]

[شما اگر مایل بودید برای یقه هفت چند دانه کم کنید ]

بعد به اندازۀ قد آستین پسر بابا در سه مرحله دانه اضافه کنید و

ببافید تا نصف دور مچ دست کودک به اضافۀ 2 سانت بافته شود .

حال برای کور کردن درز روی آستین که تا سر شانه ادامه دارد؛

باید اریب بودن الگو را رعایت کنید تا بزرگتر بودن دور بازو و کتف

هم خود بخود بدست آید .. بنابر این در ابتدای هر رج از طرف

مچ دست 5 تا 5تا کور می کنیم تا سر شانه کامل کور شود.

پشت ژاکت پسر بابا:
در مدلهای آستین سر خود پشت و جلوی الگو باید یک اندازه باشد.

(سانت کلّ جلو + 4) ضرب در 2= به تعداد عددبدست آمده

سر انداخته و تا زیر بغل ببافید و مثل جلو زیر بغل

و آستین را اضا فه کرده و ببافید و درست مثل جلو ؛ درز وسط آستین

و سر شانه را کور کنید.با این تفاوت که در 5 رج آخر تمام دانه های

باقی مانده را نصف کرده تا وسط یقهپشت بدست آید ؛

وآنرا با سنجاق قفلی علامت بگذارید .

وقتی در موقع بافت به علامت رسیدید ؛ بقیه را نبافید و

در داخل میل چپ نگهدارید . به پشت بافت رفته و در بافت ابتدا 6

دانه کور کنید و در دو رج بعد دوتا دو تا کور کنید و دو رج آخر یکی یکی

کور کنید تا گودی دور گردن پشت بدست آید .[ در زمان کار کردن روی

گودی گردن ؛ همزمان مدل کور کردن سر شانه را هم انجام دهید.]

وقتی یکطرف تمام شد ؛ نخ را به اولین دانه باقی مانده در میل چپ

گره زده و مثل نیمه اول شروع به کور کردن نیمه دیگر گودی

گردن پشت کنید.

سجاف پهن جلو و یقه آرشال

درموقع بافت سجاف جلو و یقه برای رو هم گرد جادکمه هم

به دلخواه از 5 تا 8 رج به ب افت اضافه کنید.

قلاب بافی ، آموزش تصویری قلاب بافی

منبع : نمناک/ح
این مطلب مفید بود ؟ 18 6
نظر کاربران
نظر خود را بنویسید ...

توجه : ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.

کد امنیتی
ارسال نظر
انصراف