سنجاقک های مورال هاوکر
در دنیای حشرات، نوعی حشره ماده وجود دارد که از جنس مخالف خود خوشش نمی آید و با دیدن آن ها خودش را به مردن می زند.

حشره ی ماده ای که برای دور کردن نوع نر، خودش را به مردن میزند

سنجاقک های ماده برای دور کردن جنس نر خودشان را به مردن میزنند. بسیاری از حیوانات برای دور کردن شکارچی، خودشان را به مردن می زنند، اما به نظر میرسد که به کار گرفتن همچین تاکتیک بزرگی که فقط برای فراری دادن یک تعدادی از جنس مخالف است، و بسیار هم موثر می باشد. به گفته ی دانشمندان جدید این دقیقاً همان مدتی است که سنجاقک های ماده احساس می کنند که آنها باید بروند ؛ به هر حال این نوعی رفتار برای طفره رفتن از پیشروی های مزاحم خواستگاران نر است.

تجربیاتی از بررسی های انجام شده روی "سنجاقک های مورال هاوکر" ماده نشان میدهد که احتمالاً برای زنان در سراسر پادشاهی حیوانات قابل مقایسه اند، گاهی اوقات آنها نمی توانند اشاره کنند، بنابراین چنانچه در این بخش بسیار جالب از سرگرمی نمناک می خوانید هنگامی که یک نر خواستار جفت گیری می باشد، با یک صدای وزوز پیش می آید و ماده بطور ناگهانی به زمین می افتد و خودش را به مردن می زند.

سنجاقک های مورال هاوکر

در یک مطالعه که اخیراً به انجمن بوم شناسی آمریکا ارائه شد، رفتار ٢٧ مورد از ٣١ مورد مشاهده شده ی سنجاقک ها گزارش شد نشان می دهد که این می تواند یک تاکتیک رایج که قبلاً فهمیده ایم باشد. از میان این ٢٧ مورد، ٢١ مورد موفق بوده اند ، و این بدین معنی است که این ٦ مورد، برای یک نر، ماده ای که خودش را به مردن می زند به اندازه ی کافی مطلوب است تا برای جفت گیری تلاش کند.

به گفته ی محقق ارشد از دانشگاه زوریخ سوئیس، این واضح است که سنجاقک های ماده فریب خورده اند، زیرا به زودی نر ها می روند و ماده ها فوراً خودشان را به وضعیت قبل برگردانده و طبق معمول سراغ کار هایشان می روند. در حقیقت در مورد "سنجاقک های مورال هاوکر" ماده که جفت گیری آنقدر ها هم برایشان ساده و آسان نیست و تکرار جفت گیری میتواند دائماً به بخش های تولید مثلشان آسیب بزند.

این همچنان یک رفتار تعجب آور است ،حتی تعجب آور تر این است که این اتفاق اولین باری است که در سنجاقک ها دیده می شده است، با وجود اینکه تا به حال رفتار های مختلفی در بین ماده ها مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رفتار در واقع تعجب آور بود.

حشره ی ماده ای که با دیدن جنس نر خودش را به مردن میزند

4.213
این مطلب مفید بود ؟112
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی