سوال افراد موفق
یکی از رازهای مهم موفقیت افرادی که برای دیگران الگو هستند بررسی کردن مسیر توسط خودشات است ، تکرار یک سری سوال افراد موفق را از هر نوع انحراف از مسیر اصلی باز می دارد.

سوالاتی که افراد موفق هر روز از خودشان می پرسند

حتما تا به حال در مورد افراد موفق و رازهای موفقیت آنها بارها با خود فکر کرده اید و البته که برایتان مهم است بدانید آنها چطور به آنچه می خواستند رسیده اند ،این افراد خوابگردی ندارند و به طور مداوم در مورد کارهایی که انجام می دهند فکر می کنند .
یکی از عادات موثر یک سری سوال افراد موفق از خودشان است ، سوال پرسیدن آنها به منظور پیش بینی کردن نیست بلکه به معنی ارزیابی موقعیت و شرایط است سوالاتی که در این بخش از نمناک در موردشان خواهیم گفت.
 
سوال افراد موفق

سازنده ترین سوال افراد موفق از خودشان

5 سوال افراد موفق که هر روز برای خود تکرار می کنند

افراد موفق یک سری سوال را هر روز با خود مرور کرده و با پاسخ به این سوالت مسیر خود را ادامه می دهند سوالاتی که شامل:

در جایگاه مناسبی هستم؟
اگر صبردر کار نداشته باشید انگیزه کافی برای مقابله با مانع هایی که سر راهتان قرار می گیرد هم ندارید اما اگر با صبر شروع به کار کنید مانع ها از بین می رود به همین دلیل چک کردن انگیزه روزانه از اهمیت خاصی برخوردار است . اگر احساس کردید صبرتان تمام شده و انگیزه زیادی ندارید تغییرات دربدست آوردن انرژی کار برای تان ضروری است ،پیدا کردن جایگاه از نظر احساسی افراد را تقویت و موجب موفقیت می شود.
از اشتباهاتم درس گرفته ام؟
بیشتر موفقیت ها از شکست سر چشمه می گیرد و این امر کاملا طبیعی است ، چیز مهمی که باید یاد بگیرید این است که یک اشتباه را دوبار تکرار نکنید و وقتی با شکست مواجه شدید زمانی را بگذارید برای اینکه متوجه شوید اشتباه کجا بوده است وکجا احتیاج به تغییر دارد و چگونه از تکرار آن در آینده جلوگیری کنید. سعی کنید از هر شکست پندی بگیرید و آن را در موفقیت های آینده تان به کار ببرید.
محدودیت هایم را درست کنار میزنم ؟
موفقیت به سرعت بدست نمی آید همانطور که میدانید افراد موفق با برنامه ریزی پیش می روند .اهداف جدید را ایجاد و برای به دست آوردن آن تلاش کنید و صبر خود را برای پیش رفتن نگه دارید می بینید ناممکن ها ممکن میشود.
سوال افراد موفق

راز موفقیت افراد موفق سوالاتی است که از خود می پرسند

برنامه شغلیم چیست ؟
وقتی دچار چالشی هستید باید برنامه ای را تعیین که کار بهتر باشد، اگر میخواهید سریعتر و بهتر کار کنید باید روند و مراحل آن را تعیین کرده و برنامه ریزی کنید کجا هستید و به کجا میخواهید برسید.
من می توانم ، این باور را باور دارم ؟
مهمترین رکن موفقیت خودباوری و تلاش برای رسیدن به آن است ،بالاترین بلند همتی چیزی جز عقیده درست نیست به اینه نگاه کنید و بگویید من می توانم .اگر باور نکنید که می توانید کاری انجام دهید دیگران هم شما را باور نمی کنند مشوق خودتان باشید قبل از اینکه انتظار داشته باشید دیگران شما را تشویق کنند.

5 سوالی که افراد موفق هر روز از خود می پرسند

4.824
این مطلب مفید بود ؟231
منبع : بخش سبک زندگی نمناک/ز.ن
وبگردی