طالع بینی چینی

طالع بینی چینی در مورد شما چه می گوید؟

کد مطلب : 44060زمان مطالعه : 1 دقیقه
نشانه فلکی شما کدام است؟ آن را در تصویر زیر پیدا کنید تا به برخی خصوصیات و ویژگی های خود پی ببرید.

طالع بینی چینی چه چیزهایی درباره شما می گویند؟

 در بسیاری از کتاب های پیشگویی و فال گیری، می بینیم که با توجه به این که هنگام تولد هر شخصی خورشید در کدام صورت فلکی قرار داشته است، خصوصیاتی را برای او بیان می کنند.حال نشانه فلکی شما کدام است؟ آن را در تصویر زیر پیدا کنید تا به برخی خصوصیات و ویژگی های خود پی ببرید.

طالع بینی چینی

زودیاک چینی بر پایه چرخه 12 ساله می باشد که هر سال با یک حیوان نشان داده می شود. نشانه های صور فلکی چینی با سال تولد تعیین می شوند. طبق سنت و فرهنگ چینی ها ترتیب صور فلکی با موش و به دنبال آن گاو نر شروع می شود.

سال 2017 سال خروس است و چینی ها بر این باورند که هر که در این سال متولد شود زندگی سرشار از خوش شانسی و فرصت های عالی خواهد داشت.
بر اساس صور فلکی چینی سال تولد شما بیانگوی حقایقی بیشتر از عدد سنتان است و حیواناتی که بر سال تولدتان حکمرانی می کنند تاثیر زیادی در شخصیت، روابط و تقدیر شما دارند.

نشانه فلکی شما کدام است؟ آن را در تصویر زیر پیدا کنید تا به برخی خصوصیات و ویژگی های خود پی ببرید.

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی در مورد شما چه می گوید؟

3.8941
این مطلب مفید بود ؟710231
منبع : نمناک - / ل
برچسب :
وبگردی