غسل حضرت فاطمه زهرا
در برخی از روایات آمده که اسماء بنت عمیس در غسل حضرت زهرا(ع) به حضرت علی(ع) کمک می رسانده و از او نقل است که می گفت: «فاطمه(س) به من وصیت کرد که مرا فردی جز تو و علی نباید غسل دهد.

غسل حضرت فاطمه زهرا (س) را چه کسانی انجام دادند

بر پایه روایات؛ امام علی(ع)، حضرت فاطمه(س) را غسل دادند.

از امام جعفر صادق(ع) پرسیدند:چه کسی فاطمه(س) را غسل داد؟ ایشان در پاسخ فرمود:«حضرت علی(ع)!؛ زیرا حضرت فاطمه، صدیقه بود و غیر از شخص صدیق کسی حق نداشت وی را غسل بدهد .

البته در برخی از روایات آمده که اسماء بنت عمیس نیز در غسل حضرت زهرا(ع) به حضرت علی(ع) کمک می رسانده و از او نقل است که می گفت:«فاطمه(س) به من وصیت کرد که مرا فردی جز تو و علی نباید غسل دهد، به دنبال چنین وصیتی بود که من و علی(ع) او را غسل دادیم .

غسل حضرت فاطمه(س)

غسل حضرت فاطمه(س) 

چه کسانی بدن حضرت فاطمه زهرا (س) را غسل دادند؟

4.635
این مطلب مفید بود ؟323
برگرفته از پایگاه عرفان -/ ر
وبگردی