قورباغه های درختی
قورباغه های درختی با تولید مقدار زیادی گلوکزکه به عنوان ضدیخ عمل می کند و با انتقال آن به سلول هایشان خود را از تهدید سرما محافظت می کنند.

استراتژی جالب قورباغه های درختی

قورباغه ها دوزیست های بدون دمی هستند که در همه جای دنیا پیدا می شوند ولی تعداد قورباغه هایی که در جنگل های گرمسیری زندگی می کنند بسیار بیشتر است. بعضی از قورباغه ها تنها در آب، بعضی تنها در خشکی و بعضی هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند.

هرچه روز ها کوتاه تر می شود و دمای هوا تا زیر دمای انجماد کاهش می یابد، حیوانات مختلف سازگاری های دارند که به آن ها کمک می کند از زمستان جان سالم به در ببرند. در حالی که خرس ها می خوابند و غاز ها به سمت جنوب پرواز می کنند، قورباغه های درختی استراتژی جالب و منحصربفردی دارند. آن ها منجمد می شوند!

 قورباغه های درختی

نحوه حفاظت قورباغه های درختی در زمستان 

برخلاف بیشتر قورباغه ها که خودشان را زیر برکه های گلی عایق می کنند، قورباغه های درختی در زمین پنهان می شوند. بستر برگ کمی گرما برایشان فراهم می کند و بدنشان به سرعت خاموش می شود. ضربان قلب متوقف می شود، اندام ها از کار می افتند و خون منجمد می شود. در سایر موجودات زنده، انجماد با از هم گسستن ساختار ظریف سلولی به وسیله کریستال های یخ به بافت ها آسیب می زند. این سلول ها آب خود را از دست می دهند و دیگر قادر به کار نیستند.
قورباغه درختی با تولید مقدار زیادی گلوکزکه به عنوان ضدیخ عمل می کند و انتقال آن به سلول هایش از این تهدید جلوگیری می کند. سطح اوره هم افزایش می یابد و باعث حفاظت بیشتر می شود. در حالی که سلول ها خودشان یخ نمی زنند، آب پوست، چشم و مولکول ها یخ می زند و قورباغه به شکل یک بلوک جامد درمی آید. هنگام بهار یخ حیوان از درون باز می شود، قلب و شش ها فعالیت خود را آغار می کنند و قورباغه به زندگی دوباره خود ادامه می دهد.

قورباغه های درختی که خود را منجمد می کند!

55
این مطلب مفید بود ؟50
برگرفته از برترین ها / ر
برچسب : قورباغه
وبگردی