تاس
معمای جالب زیر احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی می باشد که همراه با پاسخ آن در اختیارتان قرار داده این با هوش و زکاوت خود قبل از نگاه کردن به پاسخ معما به آن دست یابید.

 معمای احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی

انجام معما و تست هایی که شامل اعداد و ارقام است به راحتی نمی توان رابطه آنها را تشخیص داد چراکه محاسبات ریاضی در آنها دخیل است ،معمای جالب زیر احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی می باشد که همراه با پاسخ آن در اختیارتان قرار داده این با هوش و زکاوت خود قبل از نگاه کردن به پاسخ معما به آن دست یابید.

 

تاس

معما همراه با جواب

دو عدد تاس 20 وجهی داریم. این دو بجز در رنگ، از هر لحاظ دیگری کاملا مشابه هستند. این دو تاس را بر روی یک سطح کاملا صاف میریزیم، احتمال اینکه عدد تاس قرمز از عدد تاس آبی بزرگتر باشد، چقدر است؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

پاسخ معمای احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی:

19/40 (نوزده چهلم)

احتمال آمدن هر یک از اعداد بر روی یک تاس 20 وجهی، برابر یک بیستم (1/20) است. به راحتی مشخص است احتمال اینکه در ریختن این دو تاس، به اعداد غیر مساوی برسیم، برابر 19/20 است. بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم احتمال اینکه عدد یکی از تاس های رنگی از آن یکی بزرگترباشد، نصف این مقدار است:(به هر حال در 19/20 حالات، عدد یکی از تاس ها از عدد دیگری بزرگتر است.)

1/2.19/20=19/40

 

معمای جالب احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی

1.926
این مطلب مفید بود ؟1016
برچسب : معما
وبگردی