عکس های پاییزی
ما برای افرادی که عاشق فصل پاییز هستند و میخواهند حال هوایشان را به فصل پاییز نزدیک تر کنند عکسها و متن های پاییزی بسیار زیبایی آماده کرده ایم.

عکس های پاییزی زیبا و متن های پاییزی عاشقانه

پاییز نزدیک است، فصل زیبای برگ‌های زرد و نارنجی، فصل عاشقانه ها، فصل نم نم باران، فصل چترهای خیس، ماه مهربان مهر در راه است، آبان ماه پر برکت و ته تغاری پاییز آذر که با آتش وجودش همه جا را در هوای سرد، گرم می کند. پاییز فصل آمدن خوبی هاست …فصل معجزه، چقدر خوب است که درها را با مهربانی روی فصل موسم هزار رنگ برگ ها بگشاییم و عاشقانه به استقبال پاییز رویم. اگر شما هم از عاشقان فصل زیبای پاییزید، به تماشای عکس های زیبای منتشر شده بنشینید و اندکی از زیبایی های تصویری پاییز هزار رنگ لذت ببرید.

عکس پاییزی جاده دونفره

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پاییز زیبا و عروس فصل‌هاست

برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه‌هاست

خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست

هرچه خواهی آرزو کن،

فصل، فصل قصه‌هاست...

جاده

عکس پاییزی برای پروفایل

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پاییز زیباست

چون دفترنقاشی

خداست، برگ برگِ

روزهای رنگ رنگیش

را بخاطر بسپار

زیرا عشق،

محبت و دوستی در

لابلای همین

رنگها و روزهای زیباست

قایق

متن و دلنوشته پاییزی دخترانه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تو از فصل پاییز

زیبا تری

من از فصل پاییز؛

تنهاترم....

متن و عکس پاییزی فانتزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

به یاد رسم دلتنگی به یاد لحظه هایم باش

در این پاییز تنهایی تو تنها آشنایم باش

جاده پاییزی

متن پاییزی برای کپشن 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

حال و هوای دلت گرم بماند که شهریور پایان گرمای تابستانی ماست نه آغاز دلتنگی های سرد پاییزی...

نکند با هر باد و بارانی بلرزد بخشکد زیر انبوهی از برگ ها...

باران اگر بارید، سیل اگر جاری شد و جاده ها خیس از نبودن،

تو اما حال و هوای دلت گرم بماند.

عکس پاییزی زیبا و متن پاییزی کوتاه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

دلبسته ی واژه ها، نگاه ها و دست ها نباید بود که با تکان خوردن هر شاخه بی درنگ، دلی یخ بزند...! حال و هوای دلت گرم بماند که پاییز، فصل دلسپردن و ورق زدن خاطرات کهنه ی دل نیست.

متن پاییزی

متن پاییزی برای اینستاگرام

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کنارم باش، این پاییز،

کنارم باش، می ترسم...

خزان را دوست دارم من، ولی بی تو؛

خیابان، کوچه ها، این شهر، این پاییز؛

تو را بدجور کم دارد !

بدون تو؛

گلوی آسمان ها؛ درد می بارد،

صدای خش خش این برگ ها بی تو؛

صدای نابهنجاریست باور کن؛

به بانگِ مرگ می مانَد !

اگر باشی،

اگر همراهِ من باشی؛

خزان زیباترین فصل است، می دانم...

کنارت، چای می چسبد؛

به وقتِ شامگاهان، در هوای سرد و بارانی...

کنارت کوچه ها زیبا،

درختان، آسمان، گنجشک ها زیبا،

کنارت بازهم دیوانه ی باران و پاییزم...

کنارم باش ماهِ من،

که با تو چای می چسبد،

که با تو عاشقی کردن، دویدن، شهر در پاییز را دیدن؛

که با تو کافه گردی، شعر خواندن، مبتلا بودن؛

در این پاییز، می چسبد،

عجب پاییز، می چسبد !

کنارِ تو؛

خزان زیباترین فصل است، می دانی ؟!

متن های عاشقانه

متن و عکس جاده پاییزی جدید

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از درخت آویختمش!

کنار زردها، نارنجی ها و سرخ ها

همین امروز از درخت آویختمش

غمی که گوشه ی دل داشتم.

پاییز آمد

پاییز ِ زیبا

آمد و رقصان، آوازی بر لب دارد:

بگذار بشوید باران

بگذار برقصد در باد

بگذار سبز هایت زرد و نارنجی و سرخ شوند

بیاویز به شاخه های درختان غمت را

که زندگی بی زردها و نارنجی ها و سرخ ها

و رویشی دوباره، بی فراموشی و گذشتن زیبا نیست!

از درخت آویختمش

همین امروز صبح

غمی که گوشه ی دل داشتم

کنار زرده ها و نارنجی هاو سرخ ها.

بشوی دل ِ مرا، باران

که می رقصم این پاییز را

دست در دست بادهای آوازه خوان...

متن پاییزی برای کپشن 

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پاییز مسافری غریب است

که از پل بی انتهای غروب می‌گذرد

تا به صبح بخیر عاشقانه پاییزی برسد

جنگل پاییزی

عکس جاده پاییزی با متن زیبا

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پاییز را ساده منگر

پاییز

اتحاد جنون آمیز برگ است با نور

عاشقانه برگی ست که

هم رنگ خورشید شده است

برگ درختان

عکس و متن پاییزی زیبا برای استوری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پاییز

وفادار ترین فصل خداست

حافظه ی خیس خیابان های شهر را

همیشه همراهی می کند

لعنتی، هی می بارد و می بارد…

و هر سال

عاشق تر از گذشته هایش

گونه های سرخ درختان شهر را

می بوسد و

لرزه می اندازد به اندام درختان

و چقدر دلتنگ می شوند برگ های عاشق

برای لمس تن زمین

که گاهی افتادن

نتیجه ی عشق است…

جاده جنگلی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

امان از این بوی ِ پاییز و آسمان ابری ! که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچکس ِ دیگری … فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود، دلت آغوش ِ گرمتری میخواهد

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پاییز را دوست دارم… ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ! ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ! ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ ! ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ! ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﯾﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻪ ﺭﺳﯿﺪ؛ ﻟﻪ ﻧﮑﻨﻢ؛ ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﻧﻔﺲ ﺍﺭﺯﺍﻧﯽ ﺍﻡ ﻣﯽ ﻛﺮﺩﻧﺪ …!!!

عکس پاییزی عاشقانه

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

چشم به راه توام پاییز

از بهار و تابستان گرم نشد آبی

بیا پاییز جادوگر

طلایی کن سبزینه برگ های درخت آرزوها را …

اس ام اس پاییزی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پــــــایــیــز در راه است،

صدای قدمهایش را میشنوی؟

اندکی از مهـــــر پیداست،

حتــی در این دوران بی مهری

باز هم پاییز زیباست!

عکس جاده های زیبای پاییزی با متن عاشقانه خاص

4.49
این مطلب مفید بود ؟81
منبع : بخش سرگرمی نمناک /ن/ن.ح
وبگردی