غزل 309 حافظ
"عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام" مطلع غزل شماره 309 از دیوان حافظ است که تفسیر کامل آن در ادامه این مطلب آورده شده است.

فال حافظ نمناک:فال حافظ غزل عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

حافظ شیرازی، غزل‌سرای نامی کشورمان دارای اشعاری با مفهوم و زیباست که بسیاری از ایرانیان با دلی سرشار از امید و لبخند و آرزو به دیوان این شاعر نامی تفأل زده و غزلی شاهکار از شکرستان حافظ را می‌خوانند.

اگر شما هم جزو طرف‌داران تفأل به دیوان حافظ هستید و به گرفتن فال روزانه حافظ، فال آنلاین حافظ و... علاقمندید، همین‌الان فال حافظ شیرازی بگیرید و معنی و تفسیر فال حافظ غزل شماره 309 را در این بخش از نمناک بخوانید، این غزل حافظ یک تابلوی هنری بی‌نظیر از وصف یک مجلس بزم و شرح یک محفل شادی است پس خواندن این شعر و فال آن خالی‌ازلطف نیست.

فال حافظ امروز

متن شعر و غزل عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام

****

ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن

همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام

****

شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی

دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام

****

بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین

گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام

****

صف نشینان نیکخواه و پیشکاران با ادب

دوستداران صاحب‌اسرار و حریفان دوستکام

****

باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک

نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام

****

غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

****

نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن

بخشش‌آموزی جهان‌افروز چون حاجی قوام

****

هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه

وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام

معنی و تفسیر فال حافظ غزل شماره 309 :عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

• به جایگاه و مقام خوبی با لطف پروردگار می رسی، البته شما اکنون نیز بسیاری از امکانات را در اختیار دارید.

• از فرصت ها استفاده کن و توانایی های خود را به اطرافیان به اثبات برسان.

• خانواده و دوستان خوبی دارید پس فقدر آنها را بدان.

• زندگی را سخت نگیر و بیشتر به خوشی و شادی بپرداز، در غیر این صورت زندگی را بر خودت حرام کرده‌ای.

• کارهایت را با کمی فکر و تأمل پیش ببر و با عقل و اندیشه همه چیز را به دست آور.

• شکرگزار خداوندی باش که با تو اینهمه مهربان بوده و مقام و پول و عشق را ارزانی داشته است،پروردگار همیشه یاور شماست پس همیشه شاکر باش و شکر نعمت های خدا را به جای آور.

فال غزل 309 حافظ: عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام

51
این مطلب مفید بود ؟10
منبع : بخش فرهنگ و هنر نمناک/ن/م
وبگردی