تست هوش ریاضی
به این تصویر و اعدادی که داخل دایره هستند و ظاهرا هیچ ارتباطی با هم ندارند توجه کنید اگر فرد باهوشی باشید می توانید بجای علامت سوال عدد مناسب قرار دهید.

تست هوش ریاضی

با دقت به تصویر زیر نگاه کنید. دایره های نشسته بر هر سه ضلع مثلث با اعدادی پر شده اند که قاعده خاصی را دنبال میکنند. یکی از دایره ها بجای عدد، علامت سوالی دارد که شما باید پاسخش را پیدا کنید.

با کمی دقت میتوانید به رابطه بین اعداد پی برده و به جواب تست این بخش از سرگرمی نمناک برسید.

تست هوش ریاضی

پاسخ تست

در گام اول، وقتی به اعداد نگاه می کنید هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد اما با کمی دقت متوجه می شوید که جمع اعداد هر یک از ضلع ها به یک جواب مشخص میرسد.3+8+5+9=25

مجموع اعداد ضلع اول: 3+6+9+7=25

مجموع اعداد ضلع دوم: 3+8+5+9= 25

پس متوجه شدیم که قاعده و رابطه بین اعداد، جمع است، پس با این حساب بجای علامت سوال باید عددی قرار دهیم تا مجموع اعداد ضلع سوم هم به 25 برسد.

مجموع اعداد ضلع سوم: 9+2+ ؟ +7= 25

پاسخ تست: ؟=7

بنابراین عدد گم شده، 7 است.

بجای علامت سوال چه عددی باید گذاشت؟+ جواب

4.510
این مطلب مفید بود ؟91
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی