سرعت اینترنت

بالاترین سرعت اینترنت
سرعت اینترنت در کشورهای توسعه یافته متفاوت است.شاید دور از انتظار باشد که کشوری مانند آمریکا از نظر سرعت اینترنت عقب تر از کره جنوبی باشد.در ادامه کشورهای دارای اینترنت پر سرعت را مشاهده کنید.
صفحه 2 از 2