مغز عنکبوت
عنکبوت حیوان جالب و شگفت انگیزی است و جالب ترین عضو بدن این حیوان مغزش است. آیا می دانستید که مغز عنکبوت ها تا پاهایش ادامه دارد.

رازهای جالب در مورد عنکبوت و مغز این حشره حیرت انگیز

در بعضی از عنکبوت های کوچک مغز گسترده بوده و فقط یک توده درهم و برهم اعصاب تقریباً 80 درصد از حفره بدن این جانور را اشغال می کند و حدوداً یک چهارم جرم پاهای آن را تشکیل می دهد.

فضایی که به کوتوله های شناختی مربوط به انسان اختصاص داده شده است، فضای مغز آن ها را دو تا سه درصد ازکل بدن اشغال می کند. همچنین سوسک های مضراب و مورچه ها، که مغز آن ها تنها 15 درصد از وزن شان را تشکیل می دهد.

چنانچه در بخش سرگرمی نمناک میخوانید این دیدگاه ها توضیح می دهد که چرا عنکبوت های کوچک هنگام تکمیل کارهای نسبتاً پیچیده مانند ساخت تارهای کوچک، اساساً به اندازه عنکبوت های بزرگ ماهر هستند. به نظر می رسد تکامل مغزهای گسترده آنان پاسخ این سوال باشد.

مغز در حشرات

دانستنی های جالب در مورد مغز عنکبوت 

مغز عنکبوت های کوچک به قدری بزرگ است که نورون ها تمام حفره های بدن این جانور را پر کرده و تا پاهایش امتداد دارند. یافته های این دیدگاه اساساً مطابق با قانون هالر است، که می گوید مغز حیوانات و جانوران کوچکتر نسبت به اندازه بدنشان نسبت به حیوانات بزرگ، بزرگتر است.

فیبرهای عصبی قبل از متوقف شدن قادر به قطع کردن یون هایی هستند که سیگنال های عصبی بسیار نازکی را انتقال می دهند.

در واقع مغزهایی که درصد بیشتری از فضای بدن را به خود اختصاص می دهند انرژی نسبتاً بیشتری را می طلبند، این امرنشان می دهد که بخش اعظمی از انرژی توسط کوچکترین عنکبوت ها مستقیم به سر آن ها می رود.

شناخت حیوانات

عنکبوت عجیبی که مغزش تا پایش ادامه دارد !

4.122
این مطلب مفید بود ؟184
منبع : discovermagazine / بخش سرگرمی نمناک/ن/م.ح
برچسب : آیا میدانید
وبگردی