روز جهانی وگان
به تغذیه ای که در آن هر نوع محصول حیوانی حذف شده است وگانیسم یا گیاهخواری می گویند. روز جهانی وگان را به دوست و آشنایان وگانیسم یا گیاهخوار خود تبریک بگویید.

تاریخچه و تبریک روز جهانی وگان

رویدادی سالانه به نام روز جهانی وگان وجود دارد که متعلق به اول نوامبر می باشد و برای گیاه خواران بسیار ارزشمند است این روز منحصر به فرد همه ساله توسط خام گیاه خواران گرامی داشته می شود. بنیانگذار این روز، ریاست مجمع وگن انگلستان لوئیس والیس می باشد.

اصطلاح وگان به معنی "گیاه خواران غیر لبنی" برای بار اول توسط دونالد واتسون در سال 1944 به کار برده شد و آن را به عنوان اصولی تعریف کرد آن هم اینکه انسان بایستی بدون اینکه از حیوانات سوء استفاده کرده باشد زندگی کند.

همانطور که از معنای وگان استفاده نکردن از محصولات حیوانی یاد شده است بنابراین با این اوصاف در رژیم غذایی دید کالایی به حیوانات رد شده است و این روش به نوعی مخالف مصرف و خرید محصولات حیوانی می باشد.

تاریخچه وگان

وگانیسم یا خام گیاهخواری چیست؟

همانطور که پیش از این اشاره شد گیاهخواری یا همان وگانیسم یک نوع روش تغذیه می باشد که در آن خوردن هرنوع محصول حیوانی چه داخل غذا و چه در مواد مصرفی حذف شده است.

هدف از نامگذاری روز جهانی گیاهخواری

این نام گذاری با هدف رواج گیاه خواری و حذف هرگونه محصول لبنی، جهت آگاه سازی مردم در رعایت حقوق حیوانات و حفاظت از محیط زیست انجام شده است.

پیام های تبریک روز جهانی وگان

ضمن گرامیداشت این روز خاص در ادامه این مطلب از شما کاربران عزیز دعوت میکنیم تا پیامک های زیبا و تآمل انگیز این بخش از نمناک را با موضوع گیاه خواری از نگاه بزرگان تاریخ ملاحظه نمایید و برای ترویج این روش تغذیه برای دوستان و آشنایان خود بالاخص دوستداران گیاهخواری ارسال نمایید.

روز گیاه خواری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بره ... انسان ... هر چقدر یک موجود ناتوان تر باشد، به همان اندازه باید سهم بیشتری از حمایت انسانیت در برابر بی رحمی انسانی برخوردار باشد.

گاندی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر دیوار کشتارگاهها شیشه ای بود، همه گیاهخوار میشدند!

پل و لیندا مک کارتنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تردید ندارم که بشر ضمن تکامل تدریجی خود از خوردن حیوانات دست خواهد کشید، همانطور که قبیله های وحشی از خوردن یکدیگر دست کشیدند.

هنری دیوید تورو

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گوشتخواری درانسان، باقی مانده دوران بربریت است.

لئوتولستوی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

پس از این که اهالی رم خود را به تماشای کشتار حیوانات عادت دادند، به تماشای کشتار انسانها روی ٓاوردند.

به کشتار گلادیاتورها.

میشل مونتین

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

تو هم اینک شام خورده ای و کشتارگاه چه زیبا در مایلها مسافت پوشیده شده!

همدستی در جرم برقرار است.

رالف والدو امرسون

وگانیسم

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از دید من ارزش زندگی یک بره کمتر از یک انسان نیست.

گاندی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

اگر کشتارگاه ها دیوارهای شیشه ای داشتند، همه گیاه خوار می شدند.

پاول مک کارتنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

انسانیت پیشرفت نخواهد کرد و آرام نخواهد گرفت و روی خوشبختی و آزادی و آشتی را نخواهد دید تا هنگامی که گوشت خوار است.

صادق هدایت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هیچ چیز جز تکامل در شیوه تغذیه با مصرف خوراک گیاهی به سلامتی انسانها و یا افزایش احتمال بقا روی زمین کمک نمیکند.

رژیم غذایی گیاهی تأثیر عمیقی بر ذات و طبیعت ما دارد.

اگر تمام دنیا گیاهخوار شود سرنوشت بشریت میتواند تغییر کند.

ٓالبرت انیشتین

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

همه ما حیوانات را دوست داریم.

چرا بعضی از ٓانها را حیوان خانگی مینامیم و برخی دیگر را ناهار؟!

کی. دی. لنگ

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

قربانی کردن حیوانات حرکت معکوس زمان است به سوی عقب افتادگی.

گاندی

تبریک روز گیاه خواری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

انسان نباید چیزی را که صورت دارد، بخورد.

پاول مک کارتنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شما میگویید میوه ها گران هستند؟ من از شما میپرسم داروها چه طور؟!

دکتر اتو کارک

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

گیاه خواری اولین گامی است که به سوی راستی و درستی برداشته می شود و برای آیندگان گرانبها خواهد بود.

صادق هدایت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من از ته وجود خود این را میدانم که خوردن موجودی که برای خورده شدن پرورش داده شده است و هرگز شانس ٓان را نداشته است که واقعا وجود داشته باشد، ناسالم است.

این مثل ٓان است که تو بدبختی را میخوری، تو یک زندگی تلخ را میخوری.

ٓالیس واکر ( نویسنده ٓامریکایی و فعال حقوق زنان )

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

کسی که نسبت به حیوانات رحم ندارد، نمی تواند انسان خوبی باشد.

پاول مک کارتنی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من گیاهخوار و مخالف مشروبات الکلی هستم زیرا به این صورت بهترین استفاده ممکن را از مغزم میکنم.

توماس ادیسون

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

از نقطه نظر من، گوشت غذای مناسبی برای گونه ما (انسان ها) نیست. اگر ما خود را اشرف مخلوقات می دانیم، به غلط از دنیای حیوانات پایین تر تقلید می کنیم.

گاندی

گیاهخواران

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

سرچشمه تندرستی، بیرون از دایره پزشکی است.

تندرستی بستگی به رعایت قوانین تغییر ناپذیری دارد که بیماری

محصول شکستن همین قوانین است.

ای.جی. وایت

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

من فکر میکنم، دین ٓاینده بر اساس گیاهخواری پایه ریزی خواهد شد.

تا زمانی که مردم خون حیوانات بیگناه را میریزند، هیچ صلح، هیچ ٓازادی و هیچ هماهنگی میان مردم نمیتواند وجود داشته باشد.

کشتار و عدالت نمیتوانند در کنار هم قرار گیرند.

ایزاک باشویتس سینگر ( نویسنده امریکایی و برنده جایزه ادبی نوبل )

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

عدم خشونت به والاترین اخلاق میانجامد که هدف تکامل است. مادامی که از ٓازار رساندن به تمام موجودات دیگر دست بر نداشته ایم ، وحشی هستیم.

پزشکان ٓاینده از دارو استفاده نمیکنند، بلکه ٓانها با برنامه ریزی برای یک زندگی سالم به همراه رژیم غذایی مناسب و ورزش، از بیماری پیشگیری میکنند.

ادیسون

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

بره ... انسان ... هر چقدر یک موجود ناتوان تر باشد، به همان اندازه باید سهم بیشتری از حمایت انسانیت در برابر بی رحمی انسانی برخوردار باشد.

گاندی

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

شما با یک تکه پلاستیک سر و کار ندارید. شما با حیواناتی سر و کار دارید که سیستم اعصاب مرکزی دارند و درد و رنج را حس میکنند.

جنیس سوانسون Janice Suanson( متخصص رفتارشناسی حیوانات در دانشگاه ایالت کانزاس ٓامریکا)

روز جهانی گیاه خواری

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

هیچ دلیلی برای قصابی حیوانات به بهانه خدمت به تغذیه بشر وجود ندارد، در حالی که این همه جایگزین وجود دارد.

دالایی لاما Dalilama( رهبر مذهبی تبت )

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

برای انسان ٓازاد اندیش، در ٓازار حیوانات چیزی غیرقابل تحملتر از ٓازار انسانها وجود دارد، چرا که حداقل مورد دوم ( ازار انسانها) بدی و فرد مرتکب جنایتکار محسوب میشود.

ولی هر روز هزاران حیوان قصابی میشوند بدون ٓانکه اثری از پشیمانی به جا ماند، اگر هم کسی به این موضوع اشاره کند، مضحک به نظر میرسد و این جنایت غیر قابل بخشش است.

این به تنهایی توجیه میکند که انسانها سزاوار رنج کشیدن هستند.

این فریاد انتقام خطاب به نسل بشر است.

رومن روالند ( نویسنده فرانسوی و برنده جایزه ادبی نوبل )

_-_-_---♥️ ♥️ ♥️---_-_-_

و کلام آخر

امشب به من فکر کن ، به آنچه که خوردی

آیا توانستی درد مرگ مرا در طعم آن بچشی ؟

صدای زجه هایم را موقعی که تیغ در گلویم بود شنیدی ؟

نگاه ملتمسم را در لحظه مرگ دیدی ؟

بوی زندگیی که از من گرفته شد را استشمام کردی ؟

خوراک امشب تو جانی بود شیرین که آرام آرام از من دور شد .

فردا قبل از خوردن به اینها فکر کن شاید جانداری را زندگی بخشی

تاریخچه و پیام تبریک روز جهانی وگان به گیاهخواران

4.511
این مطلب مفید بود ؟101
منبع : بخش سرگرمی نمناک/ن/ز.ت
وبگردی